Zebrania z rodzicami

                We wtorek  6 września br.  o godz. 16.30  na dużej sali gimnastycznej odbędą się zebrania  Dyrekcji i Wychowawców  z Rodzicami uczniów  klas pierwszych  gimnazjum  i liceum.

 

               We czwartek   8 września  br.  o  godz. 17.00   odbędą się zebrania
z Rodzicami wszystkich klas drugich i trzecich  gimnazjum i liceum ( uwaga! oprócz klasy III a LO)

              Dodatkowo, o godz. 17.30  w sali 107  odbędzie się zebranie Rady Rodziców ( przedstawiciele z poszczególnych klas),   a o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  (s. 111)  zebranie Komitetu Studniówkowego.

                                                                                  Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.