Zebrania z Rodzicami – 16 XI, godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy Szanownych Rodziców na spotkania śródroczne z Wychowawcami, które odbędą się we czwartek 16 XI 2017 r. o godz. 17.00
Wyjątkowo – oprócz klasy I b ( wychowawca w delegacji).  Zebranie z Rodzicami klasy I b — odbędzie się w piątek 24 XI  o godz. 17.00

Tego samego dnia tj.16 XI  w pokoju nauczycielskim (p. 112 I piętro) wszyscy nauczyciele będą pełnić dyżur w godz. od 17.30   do 18.30.

O godz. 17.45 w sali konferencyjnej p.  111 ( I piętro, obok pokoju nauczycielskiego) odbędzie się spotkanie komitetu studniówkowego.

Dyrekcja