Zaświadczenia OKE dla Maturzystów

Drodzy Maturzyści!

Rozdanie zaświadczeń z OKE nastąpi 5 lipca (wtorek) o godz. 9.00

na dużej sali gimnastycznej.

Uwaga!

Świadectwo OKE należy odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, tylko na podstawie pisemnego jej upoważnienia z podaniem serii i numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej