Zastępstwa

21 IX 2018 (piątek)
Uwaga! Zmiany kursywą i na czerwono!

Kl. I c – warsztaty integracyjne op. prof. T. Nowakowski,   p. pedagog

Spotkanie klasy z wychowawcą o godz. 8.30   na dziedzińcu szkoły
W ten dzień klasa nie ma lekcji.

Prof. A. Bysiewicz

1  II b  —  przychodzi na 2-gą lekcję

2  III e  — godz. wychowawcza z prof. A. Lipińską  zamiast lekcji 6-tej

3  III e  — zastępstwo prof. I. Stankiewicz

5  G III B  —  zajęcia z prof. A. Pelczar ( zamiast I c)

Prof. G. Depczyński

4  I b  —  j polski z prof. R. Józefczykiem zamiast  lekcji 6-tej

6  II b  — zwolniona do domu

Prof. A. Korzec- Niemiec

1,2  II e (całość)  —  całość prof. K. Sitek-Guzik  ( 28 IX całość biologia)

3  G III B  — technika z prof. A. Ruszałą (zamiast I c)

4  III e  —  zastępstwo prof. A. Barczyk-Penar  ( sprawdzian z biologii –prof. A. Korzec- Niemiec)

6  II e  —  zwolniona do domu

Prof. E. Zygarowicz

1   III de  —  przychodzi na 2-gą lekcję

2  G III BC  — łączenie z grupą prof. A. Flis w Sali 007

4  I af  —  zaj. zorg prof. M. Plinkiewicz

5, 6  II f (1/2)  —  zwolniona do domu

Prof. M. Jagieło

1  III c  —  przychodzi na 2-gą lekcję

2,3   I c (1/2, 2/2))  —  warsztaty integracyjne

4  I d (1/2)  —  zaj. zorg prof. A. Ruszała w Sali 320

Prof. M. Kubal

1  I bcf  —  łączenie z prof. A. Steligą w Sali  318

2  I deg  — łączenie z grupą prof. A. Steligi w Sali   209

5,6  III bc  — łączenie z grupą prof. B. Miczek w sali 107

Prof. E. Kalistel-Pojnar

2  G III BC (hiszp.)  — zaj. zorg prof. G. Zywiec z Sali

3  I a (ang)  — całość  spotkanie z Panem Dyrektorem w Sali  008

4  I af (hiszp.) —- zaj. zorg prof. B. Miczek

Prof. M. Wyżkiewicz

1  G III B  —  plastyka z prof. E. Brynecką zamiast wtorku lekcji 8-mej

2   I deg  —- łączenie z prof. M.Plinkiewicz w Sali 010

3  I a  (ang)  — całość  spotkanie z Panem Dyrektorem w Sali  008

4  G III ABC  —  łączenie z grupa prof. H. Lazarowicz w Sali 006

5  III ag  —lączenie z grupą prof. M. Plinkiewicz w Sali 120

Prof. M. Błońska-Pudło

4  II f  —  matematyka z prof. M. Fundakowską zamiast I c

5  G III C  —  zajęcia z prof. A. Steligą

6  I e  —  zwolniona do domu

Prof. E. Jaklewicz

1,2  II c  —  przychodzi na 3-cią lekcję

3  I d  —  przedsiębiorczość z prof. M. Pudło zamiast lekcji 6-tej

Prof. B. Wygonik-Wronka

1  I d —  przychodzi na 2-gą lekcję

2  III a  —  WOS z prof. B. Latkiewicz zamiast lekcji 4-tej
na lekcji 4-tej religia z Ks. W. Sabikiem zamiast lekcji 6-tej

3  II g  —  biologia z prof. A. Barczyk-Penar zamiast lekcji 1-wszej

Prof. M. Podyma

4  III f  — matematyka z prof. I. Stankiewicz zamiast lekcji 6-tej

5  III f —- zwolniona do domu

6  II a   —  godz. wychowawcza z prof. B. Latkiewicz zamiast lekcji 7-mej

Prof. K. Serafin

1  II d (1/2)  —  całość biologia z prof. K. Deptuch
II d  — na lekcji 2-giej też całość biologia z prof. K. Deptuch

2   I b  —-  zajęcia z prof. A. Ruszałą

3  II d (2/2) — całość fizyka z prof. B. Lenert

4  III d  —  HiS z prof. B. Latkiewicz  zamiast lekcji 6-tej

6  I f  —  zwolniona do domu

Prof. K. Kustroń

2,3  III f  — łączenie z prof. K. Nalborskim

4,5  II d  —  łączenie z grupą prof. P. fałat- Kosiek

6,7  G III B  —  zwolniona do domu

Prof. T. Nowakowski

2,3  III c  — grupa przychodzi na 4-tą lekcję

4,5  II c  —- łączenie z grupą prof. P. Habrata

6  I c  — zwolniona do domu

Prof. G. Dynowska-Trybus

1  III f  —  zastępstwo prof. A. Lipińska

4  II b  —  zastępstwo prof. B. Lenert

5  II b  — zwolniona do domu

6  II d  — zwolniona do domu

Prof. Z. Bartecka-Prorok

1  III a  — na 2-gą lekcję

2  III d  —  zastępstwo prof. A. Trzemżalska

3  III d  —  zaj. zorg prof. B. Latkiewicz

5  I d  —  zwolniona do domu

6  II g  —  zwolniona do domu

Prof.  M. Borek

1  I bcf  — przychodzi na 2-gą lekcję

2  I deg  —  łączenie z grupą prof. B. Miczek w Sali 106

5,6  III bc  —  łączenie z grupą prof. U. Juchy w Sali 211