Zastępstwa

Harmonogram badania wyników nauczania w kl. II LO z przedmiotów kierunkowych

28 V 2018  (poniedziałek)

1) Finał powiatowy Konkursu Humanistycznego „Antyk od słowa do dzieła”,
rozpoczęcie – godz. 10. 00,  sala 207,  lekcja 3,4
opieka:  prof. K. Klein-Łokaj,  prof. K. Kudroń  — l.3

2)  Na wycieczkach klasowych (28-30 V) przebywają:  I c, I e, II b, II e

Zamiana sal:

Sala 207

1  I d (PZ)  —  do 208

2  wolna

3,4  II f (2/2)  —  do 204 

 

Sala 002

1 G III B (KK)  — do Sali 008 ( do końca roku)

2 II bc (BM)  —  do Sali 005

3,4  II f (1/2) (HL)  — do 00A

 

Zastępstwa:

Prof. P. Habrat

6  II b  — wycieczka

Prof. A. Lipińska

6,7  II e  — wycieczka

Prof. A. Ruszała

6  G II B  — j. polski z prof. K. Klein-Łokaj  zamiast lekcji 4-tej

7  G III B (2/2)  —  zwolniona do domu

Prof. A. Korzec- Niemiec

2  I e —  wycieczka

3  G II B  —  zastępstwo prof. M. Podyma

5  II e  — wycieczka

6  G III B  —  informatyka z prof. M. Suchodolskim  zamiast lekcji 7-mej ( w sali inf.)

Prof. K. Klein-Łokaj

3  G II C  —  zastępstwo prof. K. Serafin

4  G II B  —  historia z prof. B. Latkiewicz  zamiast lekcji 1-wszej

Prof. G. Depczyński

2  I b  —  historia z prof. P. Zygarowiczem  zamiast lekcji 3-ciej

              na lekcji 3-ciej  j. polski z prof. G. Dynowską –Trybus  zamiast lekcji 5-tej

                na lekcji 5-tej  fizyka z prof. G. Depczyńskim  zamiast lekcji 2-giej

Prof. R. Józefczyk

5  II g  —  zastępstwo prof. G. Dynowska-Trybus