Zastępstwa

Na stronie szkoły w zakładce Dokumenty/ dokumenty szkolne  są dostępne wykazy podręczników do poszczególnych klas na rok szkolny 2022-2023. 

SPIS LEKTUR LICEALNYCH

30 IX 2022 (piątek)

1) Klasa II a – po 3-ciej lekcji wychodzi na wykład z amerykanistyki do RCKP
  Opieka:  prof. H. Lazarowicz i prof. E. Czekańska

Punktualnie o  10.35 uczniowie spotykają się na dziedzińcu szkoły z opiekunkami.

2) 30 IX – to ostatni dzień, kiedy uczniowie mogą zgłaszać się po pozostawione rzeczy w szatniach. Należy zgłosić się bezpośrednio do Pań Sprzątających lub do Pani Kierownik Anny Boczar w pokoju 109. Rzeczy, po które nikt się nie zgłosi – będą zutylizowane.

3) Przypominam, że lekcje EDB ( kl. I a, I c, I g) – przez 6 tygodni od 23 IX odbywają się w Sali 106

Zamiana sal:

Sala 106

l.1  III d (Ko)  — do Sali 101
l.2  III d(Ko)  — do Sali 101
l.4  II a —  do Sali 210

Zastępstwa:

Prof. E. Czekańska ( tylko lekcja 4-ta)

l.4  IV de  — łączenie z grupą prof. A. Worwy  w Sali 206

Prof. M. Kubal

3  I cf  — zastępstwo prof. M. Plinkiewicz

4,5 IV g (2/2)  —  łączenie z grupą prof. M. Wyżkiewicz w Sali 207

Prof. A. Pelczar

1 I e  — klasa przychodzi na 2-gą lekcję

3  III bc  —  zaj. zorg  Ks. W. Sabik

4  IV bc  —  zaj. zorg prof. A. Lipińska

5  IV de  —  zaj. zorg prof. U. Jucha (uczniowie z kl. IV d, którzy nie chodzą na religię mogą udać się do domu)

6  I bc  —  grupa zwolniona do domu

Prof. E. Zygarowicz

3  III bc  —  zastępstwo prof. M. Wojtyczek

4  IV bc  — zastępstwo prof. M. Zając

5  IV de  — zastępstwo prof. M. Zając

6  I bc  —  zastępstwo prof. M. Wojtyczek