Zastępstwa

Nauczanie zdalne dla wszystkich klas LO 

od 26  X 2020   do  28 II 2021 r. ( przedłużenie)

Prosimy uczniów z klas objętych nauką zdalną o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Organizacja zdalnego nauczania dla uczniów

Plan lekcji online od 9 XI 2020 r. do 28 II 2021 r.- uaktualnienie od 8 lutego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   26 II 2021 ( piątek)

 Kl. III e — godz. 10.45 ,  sprawdzian diagnostyczny z matematyki,  duża sala gimnastyczna
opieka: prof. M. Fundakowska
Prosimy uczniów o przebywanie w maseczkach i zachowanie dystansu.

Nauczyciele uczący kl. III e w piątek, proszeni są o zadanie lekcji zdalnych ( w zasobach lekcji w e-dzienniku)

Zastępstwa:

Prof. M. Zając

Wszystkie lekcje zdalne – nie odbędą się.