Zastępstwa

Nauczanie zdalne dla wszystkich klas LO 

od 26  X 2020   do  24 XII 2020 r.

Prosimy uczniów z klas objętych nauką zdalną o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Organizacja zdalnego nauczania dla uczniów

Plan lekcji online od 9 XI do 24 XII 2020 r. uaktualnienie od 22 XI

 

24 XI 2020 (wtorek)

Etap ustny Olimpiady Historycznej –  spotkanie na Mc Teams o  godz. 11.30 ( patrz na Kalendarz Teamsa)

 

Zastępstwa:

Prof. I. Stankiewicz

l.2  III g  – zastępstwo prof. E. Jaklewicz ( spotkanie na Mc Teams) –patrz. Kalendarz

Pozostałe lekcje zdalne nie odbędą się