Zastępstwa

Godziny dostępności 2022- 2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 czerwca 2023 (środa)

1) Lekcja 5-ta, kl. II c – spotkanie z prawnikiem na temat konstytucji,  sala 207
     Opieka: prof. M. Jagieło, prof. A. Ruszała
     Lekcja 6-ta, kl. II b – spotkanie z prawnikiem na temat konstytucji , sala 207
      Opieka: prof. A. Trzemżalska

 2) Spotkanie uczniów wyjeżdząjących do Londynu (IX) –  długa przerwa ( po 3-ciej lekcji),
sala 207, obecność obowiązkowa.
Zapraszają organizatorki: prof. U. Jucha, prof. M. Plinkiewicz

UWAGA!   Piątek – 9 czerwca – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych!

Zamiana sal:

Sala 207

l.4  II e (BL)  —  do Sali  201

l.5  I c (PZ)  — do Sali  210

l.6  III a (Pu)  — do Sali  107

Sala 009

1,2  II cf (BM)  — do Sali  006

3  II bde (Wo)  — do Sali  006

4  III bde (Wo)  — do Sali  102

5  I bd (Wo)  —   do Sali  102

6  I eg (MP)  — do Sali  102

Zastępstwa

Prof. H. Lazarowicz

2  II a (2/2)  —  łączenie z grupa prof. E. Czekańskiej w Sali  209 ( wolna też 212)

3  II a (2/2)  —  zastępstwo prof. M. Wyżkiewicz w Sali  103

4  III bde  — zastępstwo prof. M. Wyżkiewicz

5  III cf  —  łączenie  z grupą prof. U. Juchy w Sali  120

Prof. A. Worwa

1,2  III a (1/2)  — grupa przychodzi na 3-cia lekcję

3  II bde —  łączenie z grupa prof. M. Borek w Sali  00A

4  I a (1/2)  —  zastępstwo prof. A. Steliga

5  I a (1/2)  —  łączenie z grupa prof. E. Czekańskiej  w Sali  005

6   I eg —  uczniowie z kl. I g – zwolnieni do domu
                  uczniowie z kl. I e  — łączenie z grupa prof. U. Juchy  w sali  010

Prof. E. Węgrzyn

1  II de —  grupa przychodzi na 2-gą lekcję

2  I deg  —  zastępstwo prof. A. Pelczar (EDB)

Prof. W. Rajchel

4   II abc (chł)  —  zastępstwo prof. T. Nowakowski

7,8  I de (dz)  —  zastępstwo prof. P. Fałat-Kosiek

Prof. I. Zatorska-Pleskacz

3  I c (dz)  —  zastępstwo prof. P. Habrat

5  III d (dz)  —  zastępstwo prof. T. Nowakowski

7,8  I d(dz)  —  zastępstwo prof. P. Habrat