Zastępstwa

SPIS-LEKTUR-LICEALNYCH   

UWAGA!  SPECJALNIE DLA KLAS PIERWSZYCH, WSTAWIAMY PONIŻEJ  ICH PLANY LEKCJI, ABY WIADOMO BYŁO W JAKICH SALACH MAJĄ LEKTORATY  (AKTUALIZACJA OD  11 IX) :

I a (od 11 IX)     I b (od 11 IX)    I c  (od 11 IX)   I d  (od 11 IX)     I e (od 11 IX)       I f  (od 11 IX)   Ig  (od 11 IX)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11 XII 2023 (poniedziałek)

Komunikat dla Uczniów dojeżdżających DO naszego liceum z Jasła:

Julia Gancarz  podjęła inicjatywę  zorganizowania dojazdu uczniów z Jasła i okolic do Krosna do I LO za pośrednictwem PKP w godzinach dostosowanych do godzin pracy szkoły.  Stacja PKP Krosno-Miasto, jak wiadomo, znajduje się w niedalekiej odległości od budynku naszej szkoły. Dyrekcja szkoły chętnie włączy się w realizację tej inicjatywy.

Ta idea wymaga jednak pisemnego potwierdzenia, że są uczniowie, którzy  korzystaliby z tej oferty, gdyby zaistniała taka możliwość. Dlatego  Julia  przygotowała ankietę, skierowaną do uczniów, zainteresowanych tą inicjatywą.  Ankietę wypełniło już sporo uczniów, ale może jeszcze nie wszyscy o niej wiedzą. Proszę ją potraktować poważnie i prosimy tylko o wpisy uczniów, którzy faktycznie mogliby ewentualnie skorzystać z nowego środka komunikacji. Ankietę wypełniamy tylko raz.
Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgtXR3X00C6li-kzrPLgp1ZfvE148YbFBmSY-Oc7hNKCDiAQ/viewform?usp=pp_url

Zastępstwa:

Prof. I. Stankiewicz

1,2  Fakultet kl. III —  grupa przychodzi na 3-cią lekcję

3  III f – zastępstwo prof. B. Lenert

4  IV e  —  zastępstwo prof. A. Korzec

6  III d  —  religia z Ks. W. Sabikiem  ( zamiast lekcji 7-mej)

7  II a —  zastępstwo prof. A. Worwa ( s.008)/ prof. E. Czekańska ( s. 010)

Prof. K. Serafin

1  I g  —  klasa przychodzi na 2-gą lekcję

2  I e  —  zastępstwo prof. A. Bysiewicz

3  III d —  biologia z prof. A. Kopiec  ( zamiast lekcji 5-tej)
                na lekcji 5-tej   zastępstwo prof. K. Sitek-Guzik (chemia)

4 IV d  —  religia z Ks. W. Sabikiem ( zamiast lekcji 6-tej)

5  IV d  — zastępstwo prof. A. Kopiec

6  II e – zastępstwo prof. A. Kopiec

7  II f  —  klasa zwolniona do domu

Prof. M. Wojtyczek

 2  IV b —  zastępstwo prof. M. Zając

4  III bde  —  zaj. zorg prof. U. Jucha  ( s. 205)

6  II bc  —  łączenie z grupą prof. M. Zając  w Sali  206

7  III bc  —  grupa zwolniona do domu