Zastępstwa

1.  Uwaga! Wszyscy uczniowie klas I i II , objętych programem profilaktycznym o zdrowiu mają obowiązek  dostarczenia zgód Rodziców ( wystarczy jednego) na udział dziecka w zajęciach. Dlatego prosimy uczniów klas I i II  o wydrukowanie poniższego dokumentu, podpisanie przez Rodzica i przyniesienie do szkoły. Proszę Wychowawców w/w klas o zebranie wszystkich zgód i dostarczenie do wicedyrektora (p. 114) do 20 kwietnia. 

Projekt ZDROWIE – KLAUZULA RODO – do podpisu przez rodziców

Harmonogram zajęć: Grafik  zajęć profilaktycznych w kwietniu i maju

2. Ważne ogłoszenie dla korzystających ze szkolnego stomatologa:
Od 11 kwietnia stomatolog będzie przyjmował w SP nr 14 ( ul. Wojska Polskiego) , w gabinecie na II piętrze w następujących godzinach:

wtorki  – 11.30 –  15.00
czwartki, piątki   –  8.00 –  12.30. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

Informacje dla maturzystów – organizacja matur

Harmonogram będzie publikowany na bieżąco w zastępstwach.

EM 2022 Informacja główna o organizacji matur CKE

E8 EM Komunikat o przyborach 2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                 

17 maja 2022 (wtorek)

Harmonogram matur:

Wyłączone sale:  201 i 202

Zamiana sal:

Sala 201  — wszystkie lekcje w Sali  010

Sala 202  — wszystkie  lekcje w Sali 318

Sala 010 – lekcja 5-ta  II bde(Wo)  — do Sali  103

Zastępstwa:

Prof. P. Kucia

l.1,2  I b  —  klasa przychodzi na 4-tą lekcję

Prof. A. Steliga

2  III DE(4) —  zastępstwo prof. M. Wyżkiewicz

5  II a(2/2)  —  łączenie z grupą prof. A. Worwy w Sali 008

Prof. K. Trybus

1  I a  —  klasa przychodzi na 2-gą lekcję

2  I e  —  zastępstwo prof. B. Wygonik-Wronka

3  I b  —  klasa przychodzi na 4-tą lekcję

4  I d  —  zastępstwo prof. B. Lenert

Prof. K. Nalborski

2,3   III FG(4)  — zastępstwo prof. T. Nowakowski

4  III AC(4)  —  łączenie z grupa prof. T. Nowakowskiego

Prof. P. Fałat-Kosiek

7  III E(4)  — klasa zwolniona do domu ( oprócz ludzi „kreatywnych” J)

8  II a(dz)  — grupa zwolniona do domu

Prof. P. Habrat

8  II af  —  grupa zwolniona do domu