Zastępstwa

6 IV 2020  (poniedziałek)

Godz. 9.00,  Próbna matura CKE z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym
                       ( Piszą wszystkie klasy trzecie)

Godz. 14.00  – Próbna matura z języków obcych nowożytnych  na poziomie rozszerzonym
        ( Piszą uczniowie, którzy zadeklarowali jej zdawanie, w większości wszystkie klasy trzecie)

UWAGA! MATURZYŚCI !

PRÓBNE ARKUSZE MATURALNE BĘDĄ DO POBRANIA  O GODZ.  9.00
I O GODZ. 14.00  NA STRONACH CENTALNYCH I OKREGOWYCH KOMISJI EGZAMINACYJNYCH!  NIE TRZEBA SIĘ NIGDZIE LOGOWAĆ!

Podaję linki:  https://www.cke.gov.pl/,      http://www.oke.krakow.pl/inf/     

Wszystkie klasy III LO  nie mają  w tym dniu lekcji 2,3,4  oraz 7-mej.

            Bardzo proszę Państwa Profesorów o nie prowadzenie w najbliższych dniach lekcji ( szczególnie online)  w klasach trzecich w godzinach trwania egzaminów próbnych.

                                                                                                Dziękuję.

7 IV 2020 (wtorek)

Godz. 9.00,  Próbna matura CKE z biologii i WOS  na poziomie rozszerzonym
                       (Piszą  klasy trzecie:  III a,  III d, III e, III g)

Godz. 14.00  – Próbna matura z geografii  na poziomie rozszerzonym
                        (Pisze klasa III f)

W tym dniu, dla trzecich klas  odbędą się w formie zdalnej ( ale nie online)
tylko następujące lekcje:

w klasach:  III a, III d, III e,  III g — 1-wsza,  6-ta, 7-ma i 8-ma.( o ile występują).
w klasach: III f – nie będzie lekcji 7-mej.

UWAGA! MATURZYŚCI !

PRÓBNE ARKUSZE MATURALNE BĘDĄ DO POBRANIA  O GODZ.  9.00
I O GODZ. 14.00  NA STRONACH CENTALNYCH I OKREGOWYCH KOMISJI EGZAMINACYJNYCH!  NIE TRZEBA SIĘ NIGDZIE LOGOWAĆ!

Podaję linki:  https://www.cke.gov.pl/,      http://www.oke.krakow.pl/inf/

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Komunikat dla Uczniów, dotyczący zdalnego nauczania
w czasie przymusowej absencji w szkole.

Drodzy Uczniowie I LO.

Od 25 III 2020 r. wprowadzamy w szkole jednolity system zdalnego nauczania.

System ten będzie obligatoryjny dla wszystkich uczniów naszej szkoły.  Centrum informacji dla ucznia będzie dziennik elektroniczny, dlatego należy zadbać o posiadanie konta na e-dzienniku , zarówno ze strony ucznia jak i rodzica. 

 Szczegółowe procedury systemu zdalnej nauki  są dostępne  poniżej:

Organizacja zdalnego nauczania w I LO      

Prosimy wszystkich uczniów o zapoznanie się i zastosowanie opisanych w dokumencie procedur.

Dyrekcja

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Informujemy, że wychowawcy klas prześlą informację o nowym systemie wszystkim uczniom i ich rodzicom za pośrednictwem e-dziennika.
Jeżeli ktoś z Państwa nie posiada takiego konta ( lub Państwa dziecko) to koniecznie należy skontaktować się z Wychowawcą klasy i podać adres mailowy  ( swój i /lub dziecka), który następnie wychowawca wpisze do e-dziennika.  Następnie proszę założyć konto na e-dzienniku ( należy wpisać ten sam adres mailowy, który podali Państwo wychowawcy a system poprowadzi dalej).  Ikona e-dziennika znajduje się na stronie głównej szkoły, obok zakładki ZASTĘPSTWA.

P.S  W razie pytań lub niemożności skontaktowania się z wychowawcą można kontaktować się z wicedyrektorem Ewą Jaklewicz, poprzez e-wiadomości  lub  telefonicznie tel. 887556678.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Drodzy  Uczniowie klas III LO – próbna matura raz jeszcze! 

Centralna Komisja Egzaminacyjna  wkrótce udostępni licealistom na swojej stronie internetowej oraz na stronach okręgowych komisji,   materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w formule 2015 r.  Szczegóły:  https://cke.gov.pl/category/aktualnosci/

Próbny egzamin maturalny jest planowany od 2 do 8 kwietnia 2020 r.

Szczegółowy harmonogram znajduje się  poniżej:

Data Arkusz udostępniony o godz. 9.00 Arkusz udostępniony o godz.14.00

 

2 IV J polski – PP j. polski –PR,  fizyka – PR
3 IV Matematyka —  PP Matematyka  —  PR
6 IV Języki obce nowożytne ( ang, franc, niem, hiszp., ros, włoski)– PP Języki obce nowożytne ( ang, franc, niem, hiszp., ros, włoski)– PR
7 IV Biologia –PR,  WOS  –   PR Geografia – PR,  informatyka  –PR
8 IV Chemia  — PR, Historia — PR

       Egzamin próbny odbywałby się w warunkach domowych, w czasie zbliżonym do rzeczywistego ( rozpoczęcie: godz. 9.00 lub 14.00) , odpowiedzialność  za samodzielność pracy uczniów leżałaby oczywiście po ich stronie.

        Po egzaminie będzie możliwość omówienia rozwiązań zadań ( zgodnie z kluczem) z nauczycielami  w ramach zdalnego nauczania.  

         Zachęcamy Was Drodzy Maturzyści  do udziału w tej  jeszcze jednej próbie. Mamy nadzieję, że warto jeszcze raz zdiagnozować swoje umiejętności . Być może będzie ona swego rodzaju wskazówką dla uczniów, nad czym jeszcze trzeba popracować lub co może pojawić się na „prawdziwej” maturze, kiedykolwiek ona się odbędzie.

   Oczywiście próba będzie miała sens, jeżeli  wykażecie się odpowiedzialnością i przeprowadzicie ją we właściwym czasie i bez pomocy z zewnątrz. W przeciwnym przypadku nie będzie z niej większego pożytku.  Warto podjąć próbę napisania  choćby arkuszy rozszerzonych.

15 IV 2020 r. klucze rozwiązań pojawią się także na stronie internetowej CKE.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Komunikat dotyczący  formy i czasu pracy szkolnej administracji
( w  okresie zagrożenia epidemicznego)

Obsługujemy w sprawach pilnych w godzinach  9.00 –  13.00.
Uprzejmie prosimy wszelkie inne sprawy kierować w miarę możliwości mailowo: lo1krosno@lo1krosno.info.pl  lub telefonicznie : 13 43 204 50.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KOMUNIKAT OD PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Jeśli ktoś z uczniów czułby w tym trudnym czasie potrzebę rozmowy z psychologiem lub pedagogiem, prosimy o kontakt za pomocą dziennika elektronicznego poprzez moduł wiadomości.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KOMUNIKAT O ZWROTACH ZA BILETY W MARCU

Informujmy, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły refundacja kosztów zakupu biletów miesięcznych uczniów za marzec br. może nastąpić na podstawie skanów biletów miesięcznych.

W związku z powyższym prosimy o wykonanie czytelnych skanów biletów oraz przesłanie ich na adres mailowy lo1krosno.bilety.refundacja@interia.pl   w terminie do 6 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie oryginały biletów należy zachować, celem późniejszego przedłożenia ich w administracji szkoły.

Przypominamy również, że uczeń, który przez trzy miesiące w roku szkolnym nie przedkładał do refundacji biletów miesięcznych traci prawo do korzystania
z Programu do końca roku szkolnego na podstawie Rozdziału 2 § 5 ust. 2 pkt 5 załącznika do uchwały Nr X/260/19 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny pod numerem 513 141 204 lub 13 43 204 50.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………