Zastępstwa

KOMUNIKATY NA WAKACJE!

Komunikaty dla młodzieży:

1) Bardzo proszę wszystkich uczniów o opróżnienie szafek w szatni i pozostawienie ich otwartych!!!.  Pozostawione kłódki w zamkniętych szafkach będą przecinane.  Szafki będą sprzątane podczas wakacji.

2) WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO 3-LETNIEGO LO na 2019-2020

     WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO 4-LETNIEGO LO NA 2019-2020

Informujemy uczniów klas pierwszych 3-letniego liceum, że w pierwszym tygodniu września
samorząd szkolny tradycyjnie już od wielu lat organizuje kiermasz podręczników i innych
materiałów edukacyjnych, na który serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy także absolwentów I LO do sprzedaży swoich podręczników ( proszę o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w kiermaszu w charakterze sprzedającego (1-2 dni przed kiermaszem).

4 LIPCA 2019 r.

UWAGA! ABSOLWENCI I LO

ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ OKE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO ODBĘDZIE SIĘ
4 LIPCA 2019 R. (CZWARTEK)  O GODZ. 10.00  NA DUŻEJ SALI GIMNASTYCZNEJ. 

Zaświadczenie może wybrać osoba z rodziny absolwenta, posiadająca pisemne upoważnienie przez niego do odbioru zaświadczenia, zawierające serię i numer dowodu osobistego odbierającego.