„Zapomnieć przeszłość oznacza zgodzić się z jej powrotem” Winston Churchill

27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, odbył się w Krośnie XII Międzynarodowy Dzień  Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Klasa I A uczestniczyła w uroczystościach uczczenia  pamięci Żydów krośnieńskich przy pamiątkowej tablicy znajdującej się w miejscu getta żydowskiego przy ulicy Franciszkańskiej, a następnie w  auli PWSZ wysłuchała  wykładu dr Ewy Bereś  „Dzieje krośnieńskich Żydów” oraz prelekcji pracownika Muzeum Rzemiosła Łukasza Stachurskiego „Opowieść Paula – historia pamiętnika spisanego na strychu”.

 Natomiast 4 lutego licealiści uczestniczyli w warsztatach „Zachować Pamięć”,   w symboliczny sposób upamiętniających ofiary Shoah. Uczniowie po obejrzeniu filmu „Odnaleźć Kalmana” oraz zapoznaniu  się z wybranymi biografiami krośnian, którzy stali się ofiarami Zagłady, za pomocą węgla tworzyli ich portrety. Celem zajęć było pokazanie, jak za pomocą sztuki można utrwalać      i pielęgnować pamięć o losach członków własnej rodziny, jak lepiej zrozumieć swoje miejsce w historii oraz przekonać się o wartości pamięci i procesu twórczego.  Zajęcia są częścią „Projektu Pamięć” („The Memory Project”) – inicjatywy malarki Roz Jacobs oraz producentki Laurce Weisman z Nowego Jorku, zainspirowanych tragicznymi losami Kalmana, żydowskiego chłopca (wujka Roz Jacobs), zamordowanego podczas wojny.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu mają przypominać, ostrzegać, uczyć tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową i wyznaniową.

                                                                                                                        Beata Wygonik-Wronka