Wywiadówki śródroczne dla klas III

15 marca 2018 r. o godz. 17.00 – wywiadówki śródroczne dla Rodziców uczniów klas III Liceum.
Zapraszamy na spotkania z Wychowawcami w salach , o godz. 17.00.
Od godz. 17.30 – dyżur wszystkich nauczycieli uczących w klasach maturalnych.