Wywiadówki śródroczne 5 IV 2017 (środa)

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas  I, II, III Gimnazjum
oraz klas I i II Liceum na wywiadówki śródroczne, które odbędą się 5 kwietnia 2016 (środa) o godz. 17.00.

sale na wywiadówkę

16.45  – spotkanie rodziców uczniów – laureatów konkursu “Arsenał Pamięci” uczestniczących w wyjeździe  do Łodzi  – sala  108.

O godz. 17. 45  odbędzie się  spotkanie Rady Rodziców  w sali 108 (I piętro)

Od 17. 30 do 18. 30  dyżur wszystkich nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy.