Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla Kandydatów do klasy dwujęzycznej.

Drodzy Kandydaci do klasy dwujęzycznej  I A

       Niniejszym, podajemy do wiadomości listę Kandydatów do oddziału dwujęzycznego I A , którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.  Próg zaliczeniowy wynosił  30% punktów czyli 15 pkt na sprawdzianie.

Wszyscy obecni na I terminie sprawdzianu uzyskali pozytywny wynik testu. Serdecznie gratulujemy Kandydatom.

Szczegółowe wyniki sprawdzianu oraz przeliczenie na punkty rekrutacyjne podajemy poniżej:

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych – I termin 2020 r.godz. 15.00

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej I LO