Wycieczka do Londynu – wpłaty

Uczestnicy wycieczki do Londynu proszeni są o dokonywanie wpłat zaliczki w kwocie 400 zł do 30 listopada 2012 r. na rachunek bankowy w banku PKO BP nr 92 1020 2964 0000 6802 0108 0241.

Dokładniejsze informacje można uzyskać u prof. Magdaleny Kubal – nr tel. 608 533 559 lub e-mailem: magdakubal@interia.pl