Wybory do Samorządu Szkolnego – 8 X 2021

Drodzy Uczniowie „Kopernika”

Niedługo odbędą się wybory na nowego przewodniczącego Samorządu Szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wyborach, zgłaszają chęć kandydowania do Wiktora Ostrowskiego (dotychczasowego przewodniczącego SU) – do dnia 20 września.

Następnie, od 23 września będzie czas na prowadzenie kampanii. Dnia 6 października uczniowie zaprezentują się w debacie wyborczej.

8 października, wyznaczone przez Samorząd Uczniowski osoby, przejdą po klasach w celu zebrania głosów, które następnie zostaną zliczone, w celu wyłonienia zwycięzcy.

Ogłoszenie wyników wyborów nastąpi 9 października 2021 r.

Przypominamy o zasadach fair play i szacunku do rywali.