Współpraca z Centrum Nauki Kopernik

„Powiedz mi, a zapomnę.
 Pokaż mi, a zapamiętam.                             
 Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

                                    Konfucjusz

 

 Powyższa maksyma stała się inspiracją do utworzenia w naszej szkole od listopada 2013 roku Klubu Młodego Odkrywcy. KMO to ogólnopolski program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. To miejsce, gdzie każdy może zostać badaczem, gdzie nie ocenia się stanu wiedzy, nie stawia się ocen, gdzie nikt nie popełnia błędów i każdy dobrze się bawi. W Klubie nie ma gotowych rozwiązań. Na własną rękę i zgodnie z własnymi zainteresowaniami klubowicze wraz z opiekunem szukają odpowiedzi na naukowe pytania.Kluby to przestrzeń dla eksperymentowania, konstruowania, dyskutowania i odkrywania świata.Zagadnienia naukowe przestają być problemem ukrytym za wzorami z podręczników, a stają się żywymi kwestiami, które można zaatakować, zgłębić i pojąć. Spotkania Klubu odbywają się raz w tygodniu, we wtorki na lekcji 8 w sali 120. Członkami są uczniowie gimnazjum dwujęzycznego.

                                                     Opiekun koła: Agnieszka Korzec- Niemiec

 

Więcej informacji na temat Klubów Młodych Odkrywców pod adresem internetowym:
http://www.kmo.org.pl/

Zainteresowani wszelką działalnością Centrum Nauki Kopernik znajdą informację pod adresem internetowym:
http://www.kopernik.org.pl/

Poniżej kilka zdjęć prezentujących młodzież w działaniu na  zajęciach KMO.