Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy im. prof. Andrzeja Szeptyckiego -III edycja

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w 3-ciej edycji konkursu.  

Szkoły podstawowe,  zainteresowane udziałem w konkursie dokonują zgłoszenia do 11 marca 2022 roku przesyłając formularz zgłoszeniowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na adres e-mail organizatora:  konkurs.szeptycki@lo1krosno.pl

Poniżej  publikujemy  regulamin konkursu oraz potrzebne załączniki:

Regulamin Konkursu

Notka o patronie Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie rodziców