Wiadomości z OKE i CKE dotyczące egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2013 r.

Na podstawie § 63 ust. 1 punkt 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości listę środowisk, języków programowania i programów użytkowych, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2011 roku:

ŚRODOWISKO JĘZYK PROGRAMOWANIA (KOMPILATOR)* PROGRAM UŻYTKOWY*
WINDOWS Z SYSTEMEM PLIKÓW NTFS
 • PASCAL:
  – FREE PASCAL (FPC 2.0) LUB NOWSZY
 • C/C++:
  – MS VISUAL STUDIO C++
  – DEV C++ 4.9.9.2 LUB NOWSZY
  – CODE BLOCKS 10.05 LUB NOWSZY
 • JAVA:
  – JAVA SE DEVELOPMENT KIT 6 LUB NOWSZY + EDYTOR ECLIPSE CLASSIC 3.6.0 LUB NOWSZY
– MS OFFICE 2000-2003 (W TYM: WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT)
– MS OFFICE 2007-2010 (W TYM: WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT)
– OPENOFFICE (W TYM: WRITE, CALC, BASE, IMPRESS) I MYSQL 5.0 LUB NOWSZY
LINUX Z KDE
 • PASCAL:
  – FREEPASCAL (FPC 2.0) LUB NOWSZY
 • C/C++:
  – GCC 4.4.0 C/C++ LUB NOWSZY
  – CODE BLOCKS 10.05 LUB NOWSZY
 • JAVA:
  – JAVA SE DEVELOPMENT KIT 6 LUB NOWSZY + EDYTOR ECLIPSE CLASSIC 3.6.0 LUB NOWSZY
– OPENOFFICE (W TYM: WRITE, CALC, BASE, IMPRESS)
I MYSQL 5.0 LUB NOWSZY

*tylko jeden dla wybranego środowiska
Od roku 2014 MS OFFICE 2000 zostanie usuniety z listy.

Uwaga: Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę.
Dane do drugiej części egzaminu będą dostarczone dla każdego zdającego na płycie CD.
Szkoła powinna zapewnić dla każdego zdającego pamięć USB (pendrive) o pojemności co najmniej 64MB do tymczasowego zapisu plików przez zdającego podczas drugiej części egzaminu.