Warsztaty badawcze na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

W dniach 11 – 16 marca uczeń naszej szkoły – Jakub Grzyb wziął udział w Warsztatach badawczych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, organizowanych przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Uczestników warsztatów dobierano na podstawie rozwiązań zadań kwalifikacyjnych. Zajęcia odbywały się w trzyosobowej grupie pod nadzorem prof. Stanisława Głazka. Warsztaty miały charakter teoretyczny i dotyczyły zderzeń obiektów o wydłużonym kształcie oraz teorii dotyczących zderzeń protonów. Druga część warsztatów oraz przedstawienie wyników prac odbędzie się w czerwcu.