UWAGA! Maturzyści – Rozdanie Zaświadczeń OKE – 11 VIII 2020 r.

Harmonogram rozdania Zaświadczeń OKE – 11 VIII 2020 r. (wtorek)

PROSIMY MŁODZIEŻ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI
I BEZWZGLĘDNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO NICH

duża sala gimnastyczna:   godz. 8.00  –  9.00 —  klasa III A (wych. B. Latkiewicz)

                                               godz. 9.15 – 10.15  —   klasa III B  (w zast. A. Bysiewicz)

                                               godz. 10.30 – 11.30  — klasa  III C (wych. A. Ruszała)

                                               godz.  11.45 – 12.45 –  klasa  III F  (wych. G. Żywiec)

 

 sala 005 :                             godz. 8.00 – 9.00  — klasa III D  (wych. M. Błońska-Pudło)

                                               godz. 9.15 – 10.15 – klasa III E  (wych. A. Korzec)

                                               godz. 10.30 – 11.30 – klasa  III G ( wych. A. Pelczar)

     Uwaga!  Absolwenci starszych roczników  –  wydawanie zaświadczeń w pokoju 109               

Opis procedury przekazania Zaświadczeń OKE z zachowaniem względów bezpieczeństwa:

1)  Rozdanie zaświadczeń  będzie miało miejsce  na dużej sali gimnastycznej lub w sali 005.
      Ze względów bezpieczeństwa, koniecznie należy stawić się w  szkole  w w/w  godzinach.

2) Absolwenci, którzy odbierają zaświadczenia na DSG wchodzą na teren dziedzińca szkoły
    i ustawiają się w kolejce do środkowych drzwi do sali gimnastycznej –wychodzących na
    dziedziniec szkolny , zachowując odstępy 1,5-metrowe  od kolegów i koleżanek.

    Absolwenci, którzy odbierają zaświadczenia w Sali 005 ,wchodzą do Sali 005 wejściem
    środkowym od dziedzińca szkoły i wychodzą tym samym wyjściem.

3)  Absolwenci  pojedynczo, z zachowaniem bezpiecznych odległości – wchodzą do sali,
     podchodzą  do stolika, na którym składają podpis potwierdzający odbiór dokumentów, następnie
każdy pobiera dokumenty, po czym wychodzi z sali.

4)  Nad porządkiem  podczas wydawania dokumentów czuwał będzie Wychowawca  danej klasy.

5)  Istnieje możliwość, aby zaświadczenie odebrała osoba z rodziny absolwenta, ale tylko na
      podstawie pisemnego upoważnienia danej osoby (z podaniem jej numeru dowodu osobistego) przez
      absolwenta.  Osoba ta winna posiadać dokument tożsamości.  

WAŻNE!  Ze względów bezpieczeństwa każdy absolwent  musi posiadać ubraną na twarz maseczkę, koniecznie własny długopis, którym będzie potwierdzał odbiór dokumentów.
Prosimy przy wejściu o zdezynfekowanie rąk.

PROSIMY O  NIEGROMADZENIE SIĘ I ZACHOWANIE BEZPIECZNYCH ODLEGŁOŚCI!

Kochani Absolwenci I LO, życzymy Wam  najlepszych wyników maturalnych
oraz udanej rekrutacji na studia!