Informacja o wynikach sprawdzianu kompetencji językowych do klasy I A dwujęzycznej po II terminie 15 czerwca 2021

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 uprzejmie informujemy, że wszyscy  Kandydaci , którzy zgłosili się na II termin sprawdzianu kompetencji językowych do klasy I A dwujęzycznej uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu (informacja dostępna w budynku szkoły, na parterze, obok Sali 006).

Wszyscy Kandydaci zostali poinformowani telefonicznie o uzyskanym wyniku testu oraz liczbie zdobytych punktów „rekrutacyjnych”.  Liczbę tych punktów każdy Kandydat może sprawdzić sobie w systemie NABOR, używając własnego loginu i hasła.

Serdecznie gratulujemy Kandydatom i życzymy powodzenia w dalszej rekrutacji.

                                                                                          Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                        Ewa Jaklewicz