UWAGA! ABSOLWENCI I LO ! Rozdanie zaświadczeń OKE

Rozdanie zaświadczeń OKE o wynikach egzaminu maturalnego Absolwentom odbędzie się 4 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 na dużej sali gimnastycznej.

Zaświadczenie może wybrać osoba z rodziny absolwenta tylko na podstawie pisemnego upoważnienia przez absolwenta zawierającego serię i numer dowodu osobistego osoby odbierającej zaświadczenie.