Wiosenny Ogród Nauk – już 3-cia edycja!

Wkrótce, 5 czerwca 2018 r. odbędzie się 3-cia edycja Wiosennego Ogrodu Nauk. Jest to szkolna impreza, której celem jest popularyzowanie różnych dziedzin nauki i sztuki, poprzez prezentowanie sylwetek uczniów- pasjonatów, badaczy, twórców, którzy opowiadają swoim rówieśnikom o swoich zainteresowaniach.