Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Drogi Ósmoklasisto!

        Wychodząc naprzeciw wymogom współczesności oraz mając na uwadze Twój młody wiek i to, że być może nie masz  jeszcze sprecyzowanego planu na swoją przyszłość, przygotowaliśmy dla Ciebie nowoczesną ofertę edukacyjną.

TRZY  PRZEDMIOTY  ROZSZERZONE  W KLASIE, W TYM JEDEN DO WYBORU
PRZEZ KANDYDATA  (trzeci przedmiot rozszerzony – ROZSZERZANY OD KLASY II).

       W tym roku proponujemy Ci trzy profilowane oddziały klasowe, w których będziesz się uczyć dwóch, przypisanych do profilu przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od klasy pierwszej (nazywamy je bazowymi) , a od klasy II- giej rozpoczniesz naukę 3-go przedmiotu rozszerzonego, który wybierzesz spośród kilku, zaproponowanych dla danego profilu klasy. Tego ostatniego będziesz się uczyć w grupie międzyoddziałowej**.

Projektując ten system wzięliśmy pod uwagę wiele czynników, takich jak np. wymagania rekrutacyjne na najbardziej popularne kierunki studiów, wybór przedmiotów do egzaminu maturalnego przez naszych czwartoklasistów oraz opinie i losy naszych absolwentów.
Oto  atuty tego systemu:

 • zwiększa on możliwość nauki przedmiotów rozszerzonych zgodnie z Twoimi zainteresowaniami  i potrzebami,
 • poszerza kilkakrotnie gamę kierunków, które możesz w przyszłości studiować,
 • daje Ci czas na podjęcie ostatecznej decyzji co do Twojej naukowej przyszłości.

Ponadto w  klasach o pokrewnym kierunku proponujemy uczniom zajęcia warsztatowe, rozwijające  kreatywność, tematycznie związane z wybranym kierunkiem klasy lub dodatkowe godziny danego przedmiotu kierunkowego dla danej klasy z godzin do dyspozycji dyrektora. W opisie danej klasy będzie o nich mowa.

**Uwaga! Zaproponowane poniżej  grupy fakultatywne międzyklasowe z danego przedmiotu oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej (określonej w wytycznych do arkusza organizacyjnego) liczbie zgłoszonych uczniów.

A oto kierunki klas, które proponujemy naszym Kandydatom w roku szkolnym 2024/2025:

A - KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

A – KLASA  HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWA

Przedmioty rozszerzone bazowe ( od kl. I-wszej) : j. polski, wiedza o społeczeństwie

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: historia, język angielski lub ewentualnie matematyka

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki,  j. rosyjski

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz  historia lub wiedza o społeczeństwie ( system sam liczy wyższą ocenę).

Klasa humanistyczno-językowa  to niezwykle atrakcyjna propozycja zarówno dla humanistów, pasjonatów historii, nauk społecznych, przyszłych prawników, dziennikarzy jak i miłośników języków obcych, z uwagi na funkcjonujący w szkole od kilku lat system klasowo-fakultatywny, umożliwiający wybór trzeciego przedmiotu rozszerzonego, w zależności od preferencji ucznia  (historia lub język angielski)

Dla historyków, przyszłych prawników i wosowców  zadbaliśmy o bogaty moduł kulturowo-historyczny i społeczny, którego fundamentem jest ścisła współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim,   a także z takimi instytucjami jak: Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Sąd Okręgowy w Krośnie, Fundacja Moczarskich oraz Biblioteka Wojewódzka w Krośnie.

W ramach tej współpracy uczniowie będą brali udział w wykładach i warsztatach naukowych, lekcjach muzealnych, w rozprawach sądowych oraz w spotkaniach tematycznych z pracownikami w/w instytucji. Mogą też działać w  Młodzieżowym Klubie Historycznym, współpracującym z Fundacją Moczarskich. 

Członkowie szkolnego Klubu Historycznego wraz z opiekunką prof. B. Wygonik-Wronką podczas pobytu w Warszawie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego świata, jakim jest potrzeba rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, precyzyjnego wysławiania się oraz formułowania wniosków, organizujemy  w szkole dla chętnych uczniów dodatkowe (nieobowiązkowe) zajęcia z retoryki, czyli sztuki przemawiania i dyskusji, które zwieńczamy corocznie  organizacją szkolnego Turnieju Debat Oksfordzkich

Uczestnicy zajęć z retoryki, podczas debat, podopieczni prof. Marcina Pudło

Chętni uczniowie znajdą tu klimat do pogłębiania swoich zainteresowań na zajęciach kółek olimpijskich, przygotowujących do startu  w olimpiadach z zakresu: historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, literatury i języka polskiego oraz olimpiad medialnych. Mamy w tej dziedzinie wiele sukcesów. Warto wiedzieć, że uzyskanie tytułu finalisty Olimpiady (np. z historii, WOS, j. polskiego, filozofii) zwalnia ucznia z matury z tego przedmiotu, a na świadectwie maturalnym uczeń otrzymuje 100% z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 
Katedra polonistów organizuje  szkolne konkursy  literackie, recytatorskie i krasomówcze. Laureaci  prezentują swoje umiejętności w czasie szkolnego Święta Słowa, organizowanego w czerwcu. 

Nagrody i wyróżnienia dla  szkolnych literatów wręcza prof. A. Lipińska.

Możliwość wyboru języka angielskiego – rozszerzanego na “fakultecie” docenią miłośnicy języków obcych, przyszli lingwiści i językowcy.

Dla uczniów, którzy wybiorą ( poprzez fakultet) kształcenie językowe proponujemy  unikatowe zajęcia ze studentami Uniwersytetu Stanowego Iowa w USA, którzy odbywają w naszej szkole co roku 2-miesieczne praktyki pedagogiczne. Szkoła organizuje wycieczki i wyjazdy językowe zagraniczne (np. do Wlk. Brytanii), realizowane także w ramach wymiany międzynarodowej z krajami europejskimi oraz  w ramach realizacji licznych  projektów Erasmus Plus. 

Ambitni uczniowie mogą  uczestniczyć w  zajęciach  pozalekcyjnych  koła debat w j. angielskim, w zajęciach kółek olimpijskich, przygotowujących do startu w olimpiadzie j. angielskiego i innych j. obcych lub mogą  rozwijać swoje  talenty dziennikarskie  w  prowadzeniu  portalu  społeczności  kopernikańskiej E – Kopernik. Uczniowie będą mogli rozwijać talenty aktorskie i językowe w pracy teatru anglojęzycznego.  W ramach współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie, korzystamy z zajęć, warsztatów lub wykładów dla uczniów, także z innych języków obcych.

Chętni uczniowie mogą  uczestniczyć w  zajęciach  pozalekcyjnych szkolnego teatru anglojęzycznegow zajęciach koła debat w j. angielskim, w zajęciach kółek olimpijskich, przygotowujących do startu w olimpiadzie j. angielskiego i innych j. obcych lub mogą  rozwijać swoje  talenty dziennikarskie  w  prowadzeniu  portalu  społeczności  kopernikańskiej E – Kopernik. 

Uczestnicy debat w j. angielskim w Warszawie wraz z opiekunką prof. M. Wyżkiewicz.

Warto podkreślić, że Uczniowie  klasy A biorą udział w organizacji wielu szkolnych uroczystości okolicznościowych oraz imprez kulturalnych, które służą integracji społeczności kopernikańskiej, np. coroczne Obchody Dnia Języków Obcych. Poniżej: Dzień Języków Obcych 2022

Z tej klasy najczęściej rekrutują się działacze Samorządu Szkolnego. Może i Tobie przypadnie w udziale zaangażować się w tę inspirującą i ważną działalność? Może Twoje pomysły kiedyś wcielimy w życie…

Nie obawiaj się, jeżeli nie miałeś okazji do tej pory  uczestniczyć w podobnych wydarzeniach.  Ta klasa z pewnością Ci to umożliwi i odkryje Twój potencjał, którego może jeszcze nie znasz!

Uczniowie tej klasy będą przygotowani do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego (wg wyboru fakultetu przez ucznia), 

Pamiętaj, że dobrze zdana matura z przedmiotów kierunkowych jest przepustką na studia na wymarzonych i prestiżowych kierunkach, zatem wyniki szkoły z egzaminów maturalnych szczególnie na poziomie rozszerzonym powinny być dla Ciebie bardzo istotne przy wyborze szkoły. 

Poznaj wyniki matur z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym w naszej szkole:
http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Podsumowując:

Absolwenci klasy „A”  będą mogli studiować: prawo,  administrację, historię,  a także filologie  w zakresie różnych języków (anglistykę i inne filologie obce), polonistykę, lingwistykę oraz między innymi na takich kierunkach jak: stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, dziennikarstwo, psychologia i kulturoznawstwo i wiele innych.

UWAGA!  Wiele działań i ciekawych przedsięwzięć, zaproponowanych dla danej klasy, dedykujemy również  innym, zainteresowanym uczniom, spośród całej społeczności “Kopernika”.

Najważniejsze z nich to: 

Udział w pracach Szkolnego Teatru “Marysia”, śpiew w słynnym kopernikańskim chórze szkolnym, praca w redakcji e-kopernik, lekcje ze studentami z Uniwersytetu Stanowego Iowa, praca w Samorządzie Szkolnym, udział w zabawach szkolnych z okazji Dnia Patrona, Dnia Języków Obcych, Święta Słowa i wielu innych,  Udział w w dodatkowych zajęciach z debatowania, roku zerowego AGH z matematyki i chemii, kółek zainteresowań z różnych przedmiotów,  uczestnictwo w Rajdach “Kopernika”, w wycieczkach i wyjazdach zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej lub projektów Erasmus plus  oraz wiele innych. 

         Zapraszamy Cię do naszej społeczności.  I Ty zostań Kopernikarzem!

Czekamy na Ciebie!  Dołącz do klasy I A.

                                Klasa I a (2023/2024) z Wychowawcą prof. Marcinem Pudło podczas  Otrzęsin 2023.

Składanie wniosków
od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

 

                      Zapraszamy Cię na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 19 kwietnia 2024  o godz. 17.00Poznasz szkołę, nauczycieli i naszych uczniów, którzy będą Twoimi przewodnikami. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Zapraszamy Cię wraz z Rodzicami. Zarezerwuj sobie około 2 godziny. B - KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

B – KLASA MATEMATYCZNO -FIZYCZNA  

Przedmioty rozszerzone bazowe: matematyka, fizyka

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: j. angielski oraz informatyka lub chemia

Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka,  chemia lub  geografia

Klasa o tym kierunku to wspaniała przygoda dla uczniów, których pasjonują przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, astronomia lub informatyka.

Klasa jest objęta patronatem:
1. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W ramach tego porozumienia będziesz mógł wziąć udział w zajęciach „roku zerowego” AGH, z matematyki i chemii ( w klasie czwartej), które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tych przedmiotów oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych. Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów! A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, fizyki, chemii lub geografii i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie tylko olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy. W tej klasie może i Tobie się udać!

2. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
W ramach patronatu możesz uczestniczyć w dodatkowych, (nieobowiązkowych) zajęciach laboratoryjnych z fizyki, które uczelnia prowadzi w swoich pracowniach dla naszych uczniów.

3. Uniwersytetu Jagiellońskiego – w  obszarze wspierania indywidualnych talentów.

Nasi uczniowie na zajęciach na UJ w Krakowie

Na tym profilu  zostaniesz bardzo solidnie  przygotowany do  egzaminu maturalnego  na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego , którego będziesz się uczył na fakultecie  oraz do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach technicznych renomowanych uczelni technicznych w kraju.

Absolwenci tego kierunku to najczęściej studenci AGH, Politechniki Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej, Śląskiej oraz kierunków ścisłych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. Najczęstszymi wybieranymi kierunkami studiów są: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, fizyka stosowana, matematyka stosowana, mechanika, astronomia, fizyka medyczna, budownictwo, akustyka, ale jest jeszcze wiele innych nowoczesnych kierunków w ofercie. Z matematyką i fizyką – masz otwartą drogę na wszystkie kierunki techniczne a także ekonomiczne. 

Gwarantujemy najwyższą jakość edukacji!  Wejdź na stronę i zobacz wyniki matury na poziomie rozszerzonym w naszej szkole:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Pamiętaj, że dobrze zdana matura z przedmiotów kierunkowych jest przepustką na studia na wymarzonych i prestiżowych kierunkach, zatem wyniki szkoły z egzaminów maturalnych szczególnie na poziomie rozszerzonym powinny być dla Ciebie bardzo istotne przy wyborze szkoły. 

Co proponujemy w klasie B poza lekcjami?

W tej klasie, chętnym dajemy  możliwość:

 • rozwijania zainteresowań w zakresie nauk ścisłych pod kierunkiem świetnych pedagogów,
 • udziału w kółkach olimpijskich z matematyki i fizyki,  przygotowujących do   wzięcia udziału w takich olimpiadach i konkursach jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, fizyki oraz informatyki,  Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei, Jagielloński Turniej Matematyczny , Międzynarodowy Konkurs Matematyczny NABOJ z fizyki i matematyki  i wielu innych
 • wyjazdów na warsztaty laboratoryjne z fizyki  na Uniwersytet Rzeszowski,
 • dla całej klasy lub fakultetu – dodatkowe godziny przedmiotów kierunkowych w kl. trzeciej i /lub czwartej  z godzin GDD

Jeśli jednak nie marzysz o karierze olimpijczyka, ale kochasz matematykę i/lub fizykę i chcesz zdobyć solidne podstawy, to z pewnością edukacja w tej klasie spełni Twoje oczekiwania i przygotuje Cię skutecznie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i trzeciego przedmiotu wybranego przez Ciebie oraz do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach technicznych.

W naszej szkole jest też miejsce dla pasjonatów robotyki oraz astronomii, którzy otrzymują wsparcie dydaktyczne w tej dziedzinie.  W szkolnym obserwatorium

Jeśli więc lubisz „rozgryzać” problemy naukowe, stawiać pytania i szukać odpowiedzi – to jest to klasa dla Ciebie. Postaw na JAKOŚĆ i dołącz do naszej braci!

 

Klasa I b (2021/2022) jako bohaterowie Shreka podczas Otrzęsin 2021 wraz z Wychowawcą prof. Maciejem Jagieło.

A na koniec dla żartu – krótki test dla Ciebie na spostrzegawczość. Co tu jest napisane?

Ciekawostka! Hasło zostało ułożone przez naszego ucznia Dominika Bysiewicza – speca od kostek Rubika ( w bardzo krótkim czasie, w czasie Otrzęsin).

UWAGA!  Wiele działań i ciekawych przedsięwzięć, zaproponowanych dla danej klasy, dedykujemy również  innym, zainteresowanym uczniom, spośród całej społeczności “Kopernika”.

Najważniejsze z nich to: 

Udział w pracach Szkolnego Teatru “Marysia”, śpiew w słynnym kopernikańskim chórze szkolnym, praca w redakcji e-kopernik, lekcje ze studentami z Uniwersytetu Stanowego Iowa, praca w Samorządzie Szkolnym, udział w zabawach szkolnych z okazji Dnia Patrona, Dnia Języków Obcych, Święta Słowa i wielu innych,  Udział w w dodatkowych zajęciach z debatowania,  kółek zainteresowań z różnych przedmiotów,  uczestnictwo w Rajdach “Kopernika”, w wycieczkach i wyjazdach zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej lub projektów Erasmus plus  oraz wiele innych. 

         Zapraszamy Cię do naszej społeczności.  I Ty zostań Kopernikarzem!

Czekamy na Ciebie!  Dołącz do klasy I B.

Składanie wniosków
od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

 

                      Zapraszamy Cię na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 19 kwietnia 2024
o godz. 17.00
Poznasz szkołę, nauczycieli i naszych uczniów, którzy będą Twoimi przewodnikami. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Zapraszamy Cię wraz z Rodzicami. Zarezerwuj sobie około 2 godziny. 

                                                                 

C - KLASA PROMEDYCZNA

C – KLASA PROMEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe:  biologia, chemia
Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) , jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:
matematyka, j. angielski

Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:  j. polski, matematyka, biologia i chemia

Kierunek promedyczny to wspaniała ścieżka edukacyjna dla miłośników nauk przyrodniczych oraz wszystkich uczniów, którzy marzą o wykonywaniu zawodów medycznych.

Dodatkowo, ze względu na przyjęty obecnie system możesz wybrać realizowany od klasy drugiej trzeci przedmiot rozszerzony spośród takich, jak: matematyka, język angielski, w zależności od wymogów rekrutacyjnych uczelni medycznych. 

Na tych kierunkach rzetelnie i skutecznie przygotujemy Cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego, który sam sobie wybierzesz z oferty.

Gwarantujemy skuteczne i rzetelne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym, o czym świadczą dotychczasowe wyniki matur. 
Wejdź na stronę i  zobacz: http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Pamiętaj, że dobrze zdana matura z przedmiotów kierunkowych jest przepustką na studia na wymarzonych i prestiżowych kierunkach, zatem wyniki szkoły z egzaminów maturalnych szczególnie na poziomie rozszerzonym powinny być dla Ciebie bardzo istotne przy wyborze szkoły. 

Jeśli więc zdecydujesz się na wybór klasy promedycznej w naszej szkole, możesz w przyszłości zostać studentem akademii medycznych na kierunkach takich jak kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, fizjoterapia, weterynaria, psychologia, biotechnologia, nanotechnologia, ratownictwo medyczne, analityka lub inżynieria medyczna, kosmetologia, dietetyka lub uniwersytetów na kierunkach: biologia, chemia, itp. Ponadto, dzięki możliwości wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego masz możliwość podjęcia z powodzeniem również studiów na kierunkach technicznych.

Do Twojej dyspozycji , jako ucznia jednej z tych klas pozostają w pełni wyposażone klasopracownie:
biologiczne i chemiczne – z odrębnymi salami do przeprowadzania zajęć doświadczalnych.

Zajęcia w pracowni biologicznej.


W pracowni chemicznej.

Jako przyszły uczeń klasy  C z pewnością będziesz miał okazję uczestniczyć:

 • w zajęciach kółka przedmiotowego z biologii lub chemii ( dla pasjonatów) i uczestniczyć w Olimpiadzie Biologicznej, Chemicznej, Ekologicznej, O Żywieniu i Żywności
 • realizować dodatkowe godziny przedmiotów kierunkowych w ramach GDD
 • w zajęciach laboratoryjnych z chemii organizowanych na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej;
 • w wykładach (wraz z pokazami) z chemii prowadzonych przez dr Zbigniewa Szydło pracownika renomowanej Highgate School London
 • w warsztatach ekologicznych oraz na wydziale pielęgniarstwa  w ramach współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie
 • w warsztatach biotechnologicznych w ramach współpracy z WSIiZ w Rzeszowie
 • w zajęciach roku zerowego AGH z matematyki i chemii w kl. IV -tej , które dają możliwość doskonałego przygotowania do matury z tych przedmiotów (dla chętnych)

Pokazy doświadczeń chemicznych wykonanych przez dr Zbigniewa Szydło


I promedyczna  – w baśni o Królewnie Śnieżce ( Otrzęsiny 2021)

 

UWAGA!  Wiele działań i ciekawych przedsięwzięć, zaproponowanych dla danej klasy, dedykujemy również  innym, zainteresowanym uczniom, spośród całej społeczności “Kopernika”.

Najważniejsze z nich to: 

Udział w pracach Szkolnego Teatru “Marysia”, śpiew w słynnym kopernikańskim chórze szkolnym, praca w redakcji e-kopernik, lekcje ze studentami z Uniwersytetu Stanowego Iowa, praca w Samorządzie Szkolnym, udział w zabawach szkolnych z okazji Dnia Patrona, Dnia Języków Obcych, Święta Słowa i wielu innych,  Udział w w dodatkowych zajęciach z debatowania, roku zerowego AGH z matematyki i chemii, kółek zainteresowań z różnych przedmiotów,  uczestnictwo w Rajdach “Kopernika”, w wycieczkach i wyjazdach zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej lub projektów Erasmus plus  oraz wiele innych. 

         Zapraszamy Cię do naszej społeczności.  I Ty zostań Kopernikarzem!

Czekamy na Ciebie!  Dołącz do klasy I C.

Składanie wniosków
od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

 

                      Zapraszamy Cię na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 19 kwietnia 2024
o godz. 17.00
Poznasz szkołę, nauczycieli i naszych uczniów, którzy będą Twoimi przewodnikami. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Zapraszamy Cię wraz z Rodzicami. Zarezerwuj sobie około 2 godziny. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Serdecznie zapraszamy do kontaktu ze szkołą. 
Tel. 13 43 204 50,  p. Edyta Zając  lub wicedyrektor Ewa Jaklewicz, tel 887 556 678

Postaramy się udzielić Państwu wszelkich informacji i odpowiedzieć na każde pytanie.

 

Zapraszamy Kandydatów do Szkoły i ich Rodziców na

Dzień Otwarty I LO – 19 kwietnia 2024,
godz. 17.00
w budynku szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły! Będzie to wspaniała okazja , aby spotkać się z naszymi uczniami oraz poznać naszych nauczycieli.

Zarezerwujcie sobie około 2 godziny i koniecznie przybywajcie!

 

Szukaj nas na facebooku I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie

 

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji będą zamieszczane w zakładce
Rekrutacja/ Dokumenty.

 

                                                                             ******************************************************

 

Poniżej prezentujemy  film promocyjny pt. “Dzień Otwarty I LO 2021” , który mocno oddaje atmosferę szkoły i przybliża jej ofertę.  UWAGA! Podane daty i wymagane przedmioty oraz oferta drugich języków – nie są już aktualne! Zapraszamy do obejrzenia: