Terminarz rekrutacji do Gimnazjum Dwujęzycznego

Terminy rekrutacji do Gimnazjum Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
na rok szkolny 2013-2014

11 marca – 12 kwietnia 2013 r. — składanie podań do gimnazjum

 

DNI OTWARTE SZKOŁY:

19 – 20 marca 2012 r. w godzinach: 1630 – 1800

 

16 kwietnia 2013 r. – test predyspozycji językowych (kwalifikacyjny)

17 kwietnia 2013 r. – test predyspozycji kierunkowych (matematyczno-przyrodniczych)

19 kwietnia 2012 r. – wyniki naboru wstępnego (lista kandydatów)

23 – 24 kwietnia 2012 r. – potwierdzenie woli uczęszczania do gimnazjum

Do 2 lipca 2013 roku do godziny 14.00 –  przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu

4 lipca 2013 r. – ogłoszenie list przyjętych