Tegoroczni Maturzyści – wręczenie Zaświadczeń OKE

Uprzejmie informujemy tegorocznych Maturzystów, że rozdanie zaświadczeń  OKE nastąpi  30 VI 2017 r. (piątek)

o godz. 10.00  na dużej sali gimnastycznej.  

Świadectwo abiturienci mogą odebrać osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej (pełnoletniej) osoby, ale wówczas osoba ta winna

posiadać  pisemne upoważnienie ( z numerem i serią dowodu osobistego osoby upoważnionej)  oraz dowód osobisty.