Stypendium socjalne oraz dofinansowanie na zakup podręczników

Na stronie miasta Krosna w zakładce OŚWIATA znajdują się informacje dotyczące możliwości uzyskania stypendium socjalnego dla uczniów o niskich dochodach na członka rodziny oraz możliwości uzyskania dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2012-2013.

Poniżej podjemy linki dotych informacji:

Warunki uzyskania stypendium socjalnego na rok 2012-2013

Warunki uzyskania dofinansowania zakupu podręczników