Stypendia z Fundacji Korczaka

Rusza nabór wniosków o stypendia Fundacji Korczaka, która swoją aktywność koncentruje na Podkarpaciu. To tutaj bije serce Fundacji – a jej założyciele chcą , by dzieci i młodzież z tego regionu rozwijały swój talent i możliwości, a w przyszłości wróciły w rodzinne strony lub promowały go w Polsce i na świecie.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie ambitni, wybitnie uzdolnieni , wyróżniający się w nauce, którym warunki materialne uniemożliwiają podjęcie bądź kontynuowanie nauki w  szkole ponadgimnazjalnej lub na uczelni wyższej.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie fundacji www.fundacjakorczaka.pl  oraz u pedagoga szkolnego .