Stypendia , wyprawka szkolna 2013/2014

Z początkiem roku szkolnego ruszają programy stypendialne. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą  ubiegać się o stypendia szkolne (socjalne).  Stypendia te oferują swoim mieszkańcom  urzędy gmin.  Dla mieszkańców Krosna szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/oswiata/wydarzenia/

Ponadto uczniowie klas II oraz niepełnosprawni uczniowie( spełniający kryteria) wszystkich roczników  mogą skorzystać z dofinansowania zakupu  podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/oswiata/wydarzenia/