Stypendia “Nie zagubić talentu”

Program wspierania młodzieży uzdolnionej “Nie zagubić talentu”

STYPENDIA / NAGRODY

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Wzory wniosków do pobrania dostępne będą po 7 lipca br.

Link: http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/365-program-wsparcia-mlodziezy-uzdolnionej-nie-zagubic-talentu

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się kontaktować pod nr tel. 17 743 31 85 lub mailowo: j.urban@podkarpackie.pl

Załączniki:

Uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania młodzieży uzdolnionej “Nie zagubić talentu”

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania … – Regulamin

Uczniowie oraz absolwenci szkoły zainteresowani i spełniający warunki do  otrzymania nagrody albo stypendium w ramach w/w programu, proszeni są  o kontakt w sprawie:

  • potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii wymaganych dokumentów, które należy załączyć do wniosku,
  • uzyskania rekomendacji dyrektora szkoły.

Zgłoszenia należy kierować do p. Edyty Zając mailowo: lo1krosno@lo1krosno.info.pl (w temacie wiadomości należy wpisać:  „Dotyczy programu nie zagubić talentu”) lub telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 8.00 do 14.00 do 20 lipca 2020 r.