Spotkania wychowawców z rodzicami – 11 stycznia 2019 r. o godz. 17.00.

  Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania z Wychowawcami, które odbędą się
w naszej szkole 
11 stycznia 2019 r. o godz. 17.00. 
Od godz. 17.30 do 18.30 w pokoju nauczycielskim będą pełnić dyżur wszyscy nauczyciele.

Na godz. 16.30 zapraszamy Rodziców na DSG  na koncert kolęd w wykonaniu chóru szkolnego.

Plan spotkania:
1) 16.30 , duża sala gimnastyczna,   koncert kolęd w wykonaniu chóru szkolnego dla Rodziców
2) 16.30, sala konferencyjna,  zebranie komitetu studniówkowego
3)  17.00 – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych 
     ( wyjątek – kl. I a LO, zebranie we czwartek 10 I o godz. 17.00 w sali 008, wych. prof. M. Pudło na olimpiadzie)
4)  18.00 , duża sala gimnastyczna – spotkanie Rodziców klas III Gimnazjum z dyrekcją.
Tematem
będą informacje dotyczące egzaminów gimnazjalnych (IV 2019) oraz informacje związane
z propozycją
kierunków na rok szkolny 2019/2020 i rekrutacją.  Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów
klas III GD.