Relacja z konferencji dotyczącej realizowania projektów w ramach KA 101 Erasmus+ 6 XI 2018 r.

Dnia 6 XI 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika odbyła się  konferencja szkoleniowa dotycząca realizowania projektów w ramach KA 101 Erasmus+ związanych z kształceniem kadry edukacji szkolnej.

Na spotkanie zostali zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele szkół krośnieńskich. W konferencji uczestniczyło około 60 osób.

Głównym tematem spotkania było omówienie procedur związanych z pisaniem projektu oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym  dokumentacji elektronicznej  na stronie frse.org.pl.

Gospodarz spotkania p. Ewa Jaklewicz – koordynator projektu wyczerpująco omówiła  kolejne kroki związane z wyborem tematyki szkolenia, z rejestracją instytucji w celu uzyskania numeru PIC, poprawnym wypełnieniem i złożeniem formularza wniosku o dofinansowanie, z wyborem organizacji partnerskiej, wyborem i przygotowaniem uczestników  oraz monitoringiem i wsparciem  przed i w czasie mobilności. Dodatkowo w ramach spotkania została też omówiona oferta szkoleniowa eTwinning. W trakcie  konferencji uczestnicy  zadawali pytania związane z realizacją projektów KA 101.

W dalszej części  spotkania p. Ewa Jaklewicz zrelacjonowała pobyt grupy nauczycieli z I LO w Bolonii, omówiła tematykę szkolenia ICT oraz  formy spędzania wolnego czasu po intensywnym szkoleniu.  Prelegentka zaprezentowała słuchaczom pokaz zdjęć wykonanych przez uczestników mobilności w formie prezentacji multimedialnej, dzieląc się z nimi  najciekawszymi informacjami historycznymi i kulturowymi.

  W ostatnim module konferencji  uczestnicy szkolenia zaprezentowali w krótkich 15-minutowych wystąpieniach poznane na szkoleniu narzędzia ICT  oraz propozycje ich zastosowania na lekcjach. Kolejno wystąpili p. Magdalena Kubal, p. Kamil Serafin, p. Małgorzata Wyżkiewicz, p. Erwina Kalistel-Pojnar, p. M. Podyma.

Wszyscy prelegenci już z powodzeniem stosują  je na swoich zajęciach. Ta część konferencji wywołała duże ożywienie jej uczestników, co dowodziło, że zaprezentowane narzędzia ICT bardzo się podobały.

W efekcie niemal połowa uczestników konferencji wyraziła chęć ( stosowne listy ) udziału w warsztatach dla nauczycieli, mających na celu zapoznanie z technologią ICT w mniejszych grupach tematycznych i roboczych. Warsztaty te poprowadzą nauczyciele –realizujący projekt. Ponadto uczestnicy mobilności w Bolonii  zaprosili  nauczycieli uczestniczących w konferencji  na lekcje otwarte , które przeprowadzą w najbliższych miesiącach, wykorzystując na nich omówione wcześniej  narzędzia technologii informacyjnej.  Na koniec zaproszono uczestników na mały włoski poczęstunek.

                                                   opracowała    Ewa Jaklewicz