Rekrutacja 2013-2014 – Informacje i kierunki kształcenia

W zakładkach REKRUTACJA GIMNAZJUM i REKRUTACJA LICEUM zostały zamieszczone informacje dotyczące kierunków kształcenia w I LO od roku szkolnego 2013-2014. Znajdują się także informacje o szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Kandydaci do Gimnazjum Dwujęzycznego mogą zapoznać się z zasadami punktacji w czasie rekrutacji wstępnej, terminarzem rekrutacji oraz mogą pobrać konieczne dokumenty (wzór zgłoszenia i kartę ocen) obowiązujące przy zgłoszeniu do Gimnazjum.
Wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami