Ranking Perspektyw 2015

36 miejsce w Polsce

 Po raz siedemnasty Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała ranking szkół ponadgimnazjalnych. Nasze liceum znalazło się na 36 miejscu.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2015: sukcesy w olimpiadach 30%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 45%.

Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

W Ranking Maturalnym Liceów Ogólnokształcących zajęliśmy 50 miejsce

Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

W Rankingu Szkół Olimpijskich  – 23 miejsce

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/2014.

Wśród najlepszych liceów ogólnokształcących w województwie podkarpackim 2015 jesteśmy na  3 miejscu