Próbny egzamin maturalny -CKE Formuła 2023

  W dniach od 12 do 21 grudnia 2022  odbędzie się w naszej szkole próbny egzamin maturalny, przygotowany przez CKE, ze wszystkich przedmiotów na obu poziomach ( w tym także z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym).  Egzamin próbny będzie przeprowadzony w formie zbliżonej do “egzaminacyjnej”  w dniach według poniżej zamieszczonego harmonogramu, ale w godzinach dostosowanych do godzin pracy szkoły. 
Prosimy uczniów, którzy będą zdawać egzamin z chemii i fizyki o  zabezpieczenie sobie we własnym zakresie kalkulatorów naukowych.

Nowe tablice matematyczne oraz fizyczne, a także kalkulatory proste i linijki zapewni szkoła. 

Harmonogram próbnych egzaminów: