Próbna Matura część I 22 – 24 listopada

W dniach  22, 23, 24  listopada 2021 r. odbędą się w naszej szkole próbne egzaminy maturalne z przedmiotów: j. polski, matematyka, język obcy nowożytny –  na poziomie podstawowym.

Planujemy również przeprowadzenie próbnych egzaminów z niektórych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, m. in. z fizyki.  Szczegóły podamy wkrótce na spotkaniu wszystkich przewodniczących i skarbników klas maturalnych.