Pożegnanie Absolwentów I LO im. M. Kopernika

26 kwietnia 2024 r. – to dzień, w którym pożegnaliśmy Naszych Drogich Absolwentów.

Uroczystość odbyła się w urokliwej sali RCKP w Krośnie, gdzie Dyrektor Szkoły Pan Ryszard Józefczyk wręczył  najwybitniejszym Uczniom  naszego liceum najwyższe odznaczenie szkolne, jakim jest Medal Kopernikowski.  Od 47 lat Medal przyznawany jest Uczniom, którzy zdobyli tytuły laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, wybitnym sportowcom posiadającym na swoim koncie sukcesy na szczeblu ogólnopolskim,  wyróżniającym się wolontariuszom oraz uczniom szczególnie twórczym, wnoszącym wyjątkowy wkład w życie szkoły.

W tym roku szkolnym medale kopernikowskie otrzymali:  Miłosz Zajdel  4b  ( laureat Olimpiady Matematycznej i Statystycznej) , Jan Telega  4b  ( Laureat Olimpiady Statystycznej),  Felicja Marek  4f  ( Laureatka Olimpiady J. Hiszpańskiego), Joanna Pelczarska  4f  (Laureatka Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej oraz finalistka Olimpiady Języka Hiszpańskiego), Daminika Dzeruzhynskaya  4a (Laureatka Olimpiady J. Białoruskiego), Wiktor Jaskółka  4a  (Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym),  Aleksander Niepokój  4a ( Finalista Olimpiady Wiedzy o III RP),  Kacper Kaczorowski  4f ( dwukrotny finalista Olimpiady Geograficznej), Łucja Postek  4d i Aleksandra Bemben 4d  – finalistki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Mateusz Piwowar  4d (Finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej), Emilia Balcerzak (Finalistka Olimpiady Biologicznej) oraz Miłosz Gabło  4c  (osiągnięcia w zakresie informatyki i programowania).

Uroczystość uświetniły występy chóru szkolnego pod dyrekcją prof. Krzysztofa Trybusa, utwory w wykonaniu solistów i solistek oraz energetyczny pokaz tańca współczesnego w wykonaniu grupy naszych czwartoklasistów.

W dalszej części uroczystości, Wychowawcy wręczyli swoim Wychowankom  świadectwa ukończenia szkoły.  Niemal połowa uczniów uzyskała świadectwa z wyróżnieniem. Na koniec wysłuchaliśmy przemówień wygłoszonych w imieniu Maturzystów oraz młodszych roczników. Następnie zgodnie z ceremoniałem szkoły, Absolwenci złożyli ślubowanie.

Wiele ciepłych słów  podziękowań i wyrazów wdzięczności padło ze strony Maturzystów pod adresem swoich Wychowawców.  W tej jakże podniosłej atmosferze, pełnej  wzruszenia i pozytywnych emocji  pożegnaliśmy kolejny rocznik Wychowanków naszego „Kopernika”, życząc im jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym oraz  trafnych i satysfakcjonujących decyzji związanych z ich dalszą naukową przyszłością.    Zobacz więcej zdjęć w galerii. 

Zebrała Ewa Jaklewicz