Stypendia Motywacyjne SEMPER IN ALTUM i KROŚNIEŃSKI OMNIBUS

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SEMPER IN ALTUM I KROŚNIEŃSKI OMNIBUS

 Składanie wniosków o w/w stypendia od 3 IX do 10 IX 2018 r. w sekretariacie szkoły.
Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne dokumenty ,opis kryteriów oraz wzory załączników:

Informacja dla uczniów i rodziców

Kryteria do stypendiów Semper i Omnibus – skrót

Uchwała XXV-488-2016 z 31 marca 2016 r

Uchwała XXV-LX-1370-2018 z 28 czerwca 2018 zmieniająca

Wniosek -Krośnieński Omnibus

Wniosek -Semper in altum

Wzór zaświadczenia o frekwencji dla uczniów klas I LO z Gimnazjum Dwujęzycznego

Wzór zaświadczenia o frekwencji dla uczniów klas II i III Liceum