Powstaje Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie

Z radością informujemy, że w dniu 7 lipca 2020 r. z inicjatywy Dyrektora I LO  Pana Ryszarda Józefczyka oraz grupy aktywnych mieszkańców Krosna – absolwentów krośnieńskiego „Kopernika” odbyło się zebranie, na którym jednogłośnie podjęto uchwałę o powołaniu do życia Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie.

     Członkowie założyciele uchwalili Statut Stowarzyszenia oraz wyłonili jego zarząd. Prezesem Stowarzyszenia został Pan Artur Lipiński  a jego zastępcą Pan Stanisław Wojtowicz.

    W dalszej części spotkania Pan Prezes Artur Lipiński zaproponował działania, które będą podejmowane
w najbliższym czasie tj.:  rejestracja stowarzyszenia  w KRS,  utworzenie podstrony Stowarzyszenia na stronie internetowej Szkoły oraz organizacja  koncertu Aloszy Awdiejewa i promocja okolicznościowej książki autorstwa Władysława Sitka z okazji 120-lecia krośnieńskiej Alma Mater.

    Koncert wraz z promocją książki planowany jest na dzień 23  października br.  w sali RCKP w Krośnie.

   Mamy nadzieję, że Stowarzyszenie Absolwentów będzie utrwalało długoletnią tradycję szkoły oraz cementowało jej więź z byłymi uczniami a także umożliwi korzystanie z ich doświadczenia –młodszym rocznikom.

                      Członkowie założyciele na spotkaniu 7.07.2020 r.

     Już teraz serdecznie zapraszamy absolwentów szkoły oraz jej przyjaciół i sympatyków do wstąpienia do naszego stowarzyszenia. Zgłoszenia chęci udziału w koncercie wraz z zakupem publikacji będziemy przyjmować już wkrótce. Prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły.

                                                 Ewa Jaklewicz –  uczestnik spotkania założycielskiego
                                                                              i absolwentka I LO, wicedyrektor