Olimpiada Języka Angielskiego

Wszystkich uczniów liceum pragnących wziąć udział w szkolnym etapie olimpiady prosimy o poinformowanie o tym swoich nauczycieli języka angielskiego. Warunkiem wpisania na listę uczestników etapu szkolnego olimpiady, który odbędzie się 18 listopada o godz. 9:00, jest samodzielne rozwiązanie dowolnego testu etapu szkolnego olimpiady z ostatnich sześciu lat i oddanie go nauczycielowi języka angielskiego. Warunku tego nie muszą spełniać zeszłoroczni uczestnicy olimpiady. Zgłoszenia przyjmowane będą  do 11-tego października. Wszelkie informacje na temat olimpiady oraz przykładowe testy znajdują się na stronie: www.wsjo.pl/oja