Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Drogi Ósmoklasisto!

        Wychodząc naprzeciw wymogom współczesności oraz mając na uwadze Twój młody wiek i to, że być może nie masz  jeszcze sprecyzowanego planu na swoją przyszłość, przygotowaliśmy dla Ciebie nowoczesną ofertę edukacyjną.

TRZY  PRZEDMIOTY  ROZSZERZONE  W KLASIE, W TYM JEDEN DO WYBORU
PRZEZ KANDYDATA  (trzeci przedmiot rozszerzony – nauczany OD KLASY II).

       Proponujemy Ci 7 profilowanych oddziałów klasowych, w których będziesz się uczyć dwóch, przypisanych do profilu przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od klasy pierwszej (nazywamy je bazowymi) , a od klasy II- giej rozpoczniesz naukę 3-go przedmiotu rozszerzonego, który wybierzesz spośród kilku, zaproponowanych dla danego profilu klasy. Tego ostatniego będziesz się uczyć w grupie międzyoddziałowej**.

Projektując ten system wzięliśmy pod uwagę wiele czynników, takich jak np. wymagania rekrutacyjne na najbardziej popularne kierunki studiów, wybór przedmiotów do egzaminu maturalnego przez naszych czwartoklasistów oraz opinie i losy naszych absolwentów.
Oto  atuty tego systemu:

 • zwiększa on możliwość nauki przedmiotów rozszerzonych zgodnie z Twoimi zainteresowaniami  i potrzebami,
 • poszerza kilkakrotnie gamę kierunków, które możesz w przyszłości studiować,
 • daje Ci czas na podjęcie ostatecznej decyzji co do Twojej naukowej przyszłości.

Ponadto w  klasach o pokrewnym kierunku proponujemy uczniom zajęcia warsztatowe, rozwijające  kreatywność, tematycznie związane z wybranym kierunkiem klasy lub dodatkowe godziny danego przedmiotu kierunkowego dla danej klasy. W opisie danej klasy będzie o nich mowa.

**Uwaga! Zaproponowane poniżej  grupy fakultatywne międzyklasowe z danego przedmiotu oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej (określonej w wytycznych do arkusza organizacyjnego) liczbie zgłoszonych uczniów.

A oto kierunki klas, które proponujemy naszym Kandydatom w roku szkolnym 2023/2024:

A - KLASA DWUJĘZYCZNA JĘZYKOWO-HUMANISTYCZNA

A – KLASA DWUJĘZYCZNA  JĘZYKOWO- HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe ( od kl. I-wszej) : j. polski, wiedza o społeczeństwie

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: historia, biologia, geografia, informatyka, matematyka, chemia. 

UWAGA! Język angielski w tej klasie jest nauczany na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż poziom rozszerzony) w wymiarze 6 godz. tygodniowo w klasach I, II,  III  i 5 godz. tygodniowo w klasie IV.

Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz  historia lub wiedza o społeczeństwie ( system liczy się wyższą ocenę).

Klasa dwujęzyczna językowo-humanistyczna z językiem angielskim, jako drugim językiem nauczania,  to niezwykle atrakcyjna propozycja zarówno dla humanistów, pasjonatów historii, nauk społecznych, przyszłych prawników, dziennikarzy jak i miłośników języków obcych.

Dla tych pierwszych zadbaliśmy o bogaty moduł kulturowo-historyczny i społeczny, którego fundamentem jest ścisła współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim,   a także z takimi instytucjami jak: Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Sąd Okręgowy w Krośnie, Fundacja Moczarskich oraz Biblioteka Wojewódzka w Krośnie.

W ramach tej współpracy uczniowie będą brali udział w wykładach i warsztatach naukowych, lekcjach muzealnych, w rozprawach sądowych oraz w spotkaniach tematycznych z pracownikami w/w instytucji. Mogą też działać w  Młodzieżowym Klubie Historycznym, współpracującym z Fundacją Moczarskich. 

Członkowie szkolnego Klubu Historycznego wraz z opiekunką prof. B. Wygonik-Wronką podczas pobytu w Warszawie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego świata, jakim jest potrzeba rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, precyzyjnego wysławiania się oraz formułowania wniosków, organizujemy  w szkole dla chętnych uczniów zajęcia z retoryki, czyli sztuki przemawiania i dyskusji, które zwieńczamy corocznie  organizacją szkolnego Turnieju Debat Oksfordzkich

Uczestnicy zajęć z retoryki, podczas debat, podopieczni prof. Marcina Pudło

Chętni uczniowie znajdą tu klimat do pogłębiania swoich zainteresowań na zajęciach kółek olimpijskich, przygotowujących do startu  w olimpiadach z zakresu: historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, literatury i języka polskiego oraz olimpiad medialnych. Mamy w tej dziedzinie wiele sukcesów.
Katedra polonistów organizuje  szkolne konkursy  literackie, recytatorskie l krasomówcze. Laureaci  prezentują swoje umiejętności w czasie szkolnego Święta Słowa, organizowanego w czerwcu. 

Nagrody i wyróżnienia dla  szkolnych literatów wręcza prof. A. Lipińska-przewodnicząca zespołu polonistów.

Niezwykle wartościowym atutem tej klasy jest dwujęzyczność. Daje nam ona ogromne możliwości, które docenią miłośnicy języków obcych, przyszli lingwiści i językowcy.

Oto jej największe zalety:

 1. Dzięki zwiększonej liczbie godzin języka angielskiego perfekcyjnie przygotujemy uczniów do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, podniesiemy ich kompetencje językowe oraz konwersacyjne, co pozwoli im pozbyć się kompleksów i zbuduje pewność siebie oraz perfekcyjnie przygotujemy ich  do matury na poziomie dwujęzycznym.
 2. Ponadto, w zakresie nauki j. angielskiego proponujemy uczniom tej klasy: 
 • unikatowe zajęcia ze studentami Uniwersytetu Stanowego Iowa w USA, którzy odbywają w naszej szkole co roku 2-miesieczne praktyki pedagogiczne, 
 • współpracę z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie ( możliwość organizacji zajęć, warsztatów lub wykładów dla uczniów, także z innych języków obcych).
 • autorski program nauczania języka angielskiego, (w ramach zwiększonej liczby godzin języka angielskiego, przy podziale na dwie grupy regularnie będą odbywać się zajęcia poświęcone literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych, a praca z tekstem literackim będzie obejmowała tematykę z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej i będzie dostosowana do zainteresowań uczniów. Proponujemy również zajęcia obejmujące naukę terminologii prawniczej, medialnej lub innego słownictwa specjalistycznego w zależności od  preferencji uczniów).

Chętni uczniowie mogą  uczestniczyć w  zajęciach  pozalekcyjnych szkolnego teatru anglojęzycznegow zajęciach koła debat w j. angielskim, w zajęciach kółek olimpijskich, przygotowujących do startu w olimpiadzie j. angielskiego i innych j. obcych lub mogą  rozwijać swoje  talenty dziennikarskie  w  prowadzeniu  portalu  społeczności  kopernikańskiej E – Kopernik. 

Uczestnicy debat w j. angielskim w Warszawie wraz z opiekunką prof. M. Wyżkiewicz.

Warto podkreślić, że Uczniowie  klasy A biorą udział w organizacji wielu szkolnych uroczystości okolicznościowych oraz imprez kulturalnych, które służą integracji społeczności kopernikańskiej, np. coroczne Obchody Dnia Języków Obcych. Poniżej: Dzień Języków Obcych 2022

Z tej klasy najczęściej rekrutują się działacze Samorządu Szkolnego. Może i Tobie przypadnie w udziale zaangażować się w tę inspirującą i ważną działalność? Może Twoje pomysły kiedyś wcielimy w życie…

Nie obawiaj się, jeżeli nie miałeś okazji do tej pory  uczestniczyć w podobnych wydarzeniach.  Ta klasa z pewnością Ci to umożliwi i odkryje Twój potencjał, którego może jeszcze nie znasz!

Uczniowie tej klasy będą przygotowani do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego (wg wyboru), a także z języka angielskiego  na poziomie dwujęzycznym(wyższym niż poziom rozszerzony),co często daje często korzystny przelicznik procentowy w rekrutacji na renomowane uczelnie. (Od 2023 r. uczniowie klasy dwujęzycznej zdają j. angielski na maturze obowiązkowo na poziomie dwujęzycznym).

Poznaj wyniki matur z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym w naszej szkole:
http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Podsumowując:

Absolwenci klasy „A”  będą mogli studiować: prawo,  administrację, historię,  a także filologie  w zakresie różnych języków (anglistykę i inne filologie obce), polonistykę, lingwistykę oraz na między innymi takich kierunkach jak: stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, dziennikarstwo, psychologia i kulturoznawstwo i wiele innych.

Jeszcze kilka słów o dwujęzyczności w naszej szkole.
Dwujęzyczność polega na połączeniu nauczania dwóch przedmiotów w 4-letnim cyklu kształcenia  z elementami języka angielskiego. W tej klasie będą to biologia i geografia. Uwaga! Nie jest to nauczanie  przedmiotu w języku angielskim. W naszej szkole realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie! treści podawanych po polsku. Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw np. zwierząt lub roślin (biologia), podpisach pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela.

Język angielski stanowi więc element i narzędzie, a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmacnia motywację i poczucie sukcesu. Bardzo przydaje się na maturze ustnej. 

UWAGA! Do klasy dwujęzycznej rekrutacja trwa krócej niż do oddziałów ogólnodostępnych. 

Wniosek do szkoły należy złożyć w okresie od 15 maja do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00

Ponadto, kandydat do klasy dwujęzycznej musi napisać sprawdzian kompetencji językowych, który powinien zaliczyć na minimum 30% wszystkich punktów. Składa się on w I części z gramatyki polskiej oraz w II części – z j. angielskiego.

W tym roku odbędzie się on 12 czerwca 2023 o godz. 15.00 (I termin) oraz  26 czerwca  2023, godz. 10.00 (II termin).

Ale bez obaw! Test nie jest barierą dla Kandydata. Jak dotąd wszyscy dobrze sobie z nim poradzili. Na stronie internetowej szkoły  w zakładce rekrutacja publikujemy przykładowe testy wraz z odpowiedziami.

 • Dla chętnych uczniów organizujemy wycieczki i wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany międzynarodowej z krajami europejskimi  oraz w ramach realizacji projektów Erasmus. Oferta ta dotyczy uczniów także innych klas, w zależności od tematyki projektu. 

Czekamy na Ciebie!  Dołącz do klasy I A.

Klasa I a (2021/2022) z Wychowawcą prof. Pawłem Zygarowiczem  podczas  Otrzęsin 2021.

Nie przegap swojej szansy!

Składanie wniosków do tej klasy trwa krócej! –
Od 15 maja do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00.B - KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

B – KLASA MATEMATYCZNO -FIZYCZNA  

Przedmioty rozszerzone bazowe: matematyka, fizyka

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: j. angielski, informatyka, chemia, geografia, biologia, historia, j. polski

Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka,  chemia lub  geografia

 

Klasa o tym kierunku to wspaniała przygoda dla uczniów, których pasjonują przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, astronomia lub informatyka ale także przedmioty przyrodnicze ( które uczeń może poszerzać na fakultecie).

W klasie pierwszej odbywają się zajęcia uzupełniające z fizyki, na których Profesor uczy od początku, jak rozwiązywać zadania fizyki.

Klasa jest objęta patronatem:
1. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W ramach tego porozumienia będziesz mógł wziąć udział w zajęciach „roku zerowego” AGH, z matematyki i chemii ( w klasie czwartej), które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tych przedmiotów oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych. Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów! A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, fizyki, chemii lub geografii i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie tylko olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy. W tej klasie może i Tobie się udać!

2. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
W ramach patronatu możesz uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z fizyki, które uczelnia prowadzi w swoich pracowniach dla naszych uczniów.

3. Uniwersytetu Jagiellońskiego – w  obszarze wspierania indywidualnych talentów.

Nasi uczniowie na zajęciach na UJ w Krakowie

Na tym profilu  zostaniesz bardzo solidnie  przygotowany do  egzaminu maturalnego  na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki oraz III – go przedmiotu rozszerzonego, którego będziesz się uczył na fakultecie  oraz do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach technicznych renomowanych uczelni technicznych w kraju.

Absolwenci tego kierunku to najczęściej studenci AGH, Politechniki Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej, Śląskiej oraz kierunków ścisłych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. Najczęstszymi wybieranymi kierunkami studiów są: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, fizyka stosowana, matematyka stosowana, mechanika, astronomia, fizyka medyczna, budownictwo, akustyka, ale jest jeszcze wiele innych nowoczesnych kierunków w ofercie. Z matematyką i fizyką – masz otwartą drogę na wszystkie kierunki techniczne a także ekonomiczne. 

Gwarantujemy najwyższą jakość edukacji!  Wejdź na stronę i zobacz wyniki matury na poziomie rozszerzonym w naszej szkole:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Co proponujemy w klasie B poza lekcjami?

W tej klasie, chętnym dajemy  możliwość:

 • rozwijania zainteresowań w zakresie nauk ścisłych pod kierunkiem świetnych pedagogów,
 • udziału w kółkach olimpijskich z matematyki i fizyki,  przygotowujących do   wzięcia udziału w takich olimpiadach i konkursach jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, fizyki oraz informatyki, Konkurs Matematyczny im. Prof. Jana Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei, Jagielloński Turniej Matematyczny , Międzynarodowy Konkurs Matematyczny NABOJ z fizyki i matematyki  i wielu innych
 • wyjazdów na warsztaty laboratoryjne z fizyki  na Uniwersytet Rzeszowski,
 • udziału zainteresowanym w międzyoddziałowych zajęciach  Business English lub programowania w ramach współpracy z PANS
 • dla całej klasy lub fakultetu – dodatkowe godziny przedmiotów kierunkowych w kl. III i /lub czwartej  z godzin GDD

Jeśli jednak nie marzysz o karierze olimpijczyka, ale kochasz matematykę i/lub fizykę i chcesz zdobyć solidne podstawy, to z pewnością edukacja w tej klasie spełni Twoje oczekiwania i przygotuje Cię skutecznie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i trzeciego przedmiotu wybranego przez Ciebie oraz do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach technicznych.

A może zafascynuje Cię astronomia?

W szkole mamy pasjonatów tej dziedziny, którzy osiągają sukcesy w  Olimpiadzie Astronomicznej.

 

W szkolnym obserwatorium

Jeśli więc lubisz „rozgryzać” problemy naukowe, stawiać pytania i szukać odpowiedzi – to jest to klasa dla Ciebie. Postaw na JAKOŚĆ i dołącz do naszej braci!

Klasa B podczas Otrzęsin.

Klasa I b (2021/2022) jako bohaterowie Shreka podczas Otrzęsin 2021 wraz z Wychowawcą prof. Maciejem Jagieło.

A na koniec dla żartu – krótki test dla Ciebie na spostrzegawczość. Co tu jest napisane?

Ciekawostka! Hasło zostało ułożone przez naszego ucznia Dominika Bysiewicza – speca od kostek Rubika ( w bardzo krótkim czasie, w czasie Otrzęsin).

Powodzenia! Czekamy na Ciebie!

C - KLASA POLITECHNICZNA

C – KLASA POLITECHNICZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe:  matematyka, informatyka

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:
fizyka, chemia, j. angielski, geografia, biologia, historia.

Drugi język obcy do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański oraz j.rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka oraz chemia lub geografia.

Klasa politechniczna to świetny wybór dla tych Kandydatów, których również fascynują nauki ścisłe, w szczególności  matematyka i informatyka. Przyjęty obecnie system wyboru 3-go przedmiotu rozszerzonego znacznie poszerza spektrum zainteresowań i możliwości dalszego kształcenia. Uczniowie tej klasy mogą wybrać dodatkowo fizykę, chemię, j. angielski lub np. geografię w zależności od upodobań i zdolności.

Dlatego absolwenci tego profilu to przyszli studenci  informatyki, informatyki stosowanej, elektroniki i telekomunikacji, elektromechaniki, mechatroniki,  automatyki i robotyki, budownictwa, mechaniki i budowy maszyn, architektury, energetyki, geodezji, matematyki stosowanej na renomowanych uczelniach technicznych kraju oraz kierunków na uczelniach wojskowych. Dostępne są również kierunki ekonomiczne.

Edukacja na tym profilu rzetelnie przygotuje Cię do egzaminu maturalnego  na poziomie rozszerzonym z matematyki i informatyki oraz 3-go przedmiotu rozszerzonego, wybranego na fakultecie. 

 Gwarantujemy rzetelne i skuteczne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym! Wejdź na stronę i  zobacz wyniki matur w I LO:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

 Co proponujemy w klasie C  dla chętnych uczniów:

 • udział w zajęciach z informatyki/programowania w ramach współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych
 • udział w zajęciach „Roku Zerowego AGH” z matematyki (lub chemii) w klasie czwartej, które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tych przedmiotów  oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych. Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów!   A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, fizyki, chemii lub geografii i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy.
 • możliwość udziału w międzyoddziałowych zajęciach  Business English lub z ekonomii
 • start w konkursach oraz w olimpiadach z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych ( jak na kierunku matematyczno-fizycznym);
 • dla całej klasy lub fakultetu – dodatkowe godziny z przedmiotów kierunkowych w kl. III i/lub IV -tej z godzin GDD

Zajęcia z robotyki.

Jeżeli więc nauka przedmiotów ścisłych przychodzi Ci z łatwością i jest dla Ciebie inspirująca, koniecznie wybierz jedną z naszych klas ścisłych: C, B lub F.  W nowym systemie fakultatywnym każdy wybór daje Ci wiele możliwości dalszego rozwoju.Klasa I C  na zabawie Otrzęsinowej.

                                                                  Dołącz do politechnicznych!

D, E - KLASY PROMEDYCZNE

D,E,G – KLASY PROMEDYCZNE

Przedmioty rozszerzone bazowe:  biologia, chemia
Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:
matematyka, fizyka, j. angielski, geografia, informatyka, historia

Drugi język obcy do wyboru:  j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:  j. polski, matematyka, biologia i chemia


Kierunek promedyczny to wspaniała ścieżka edukacyjna dla miłośników nauk przyrodniczych oraz wszystkich uczniów, którzy marzą o wykonywaniu zawodów medycznych.

Dodatkowo, ze względu na przyjęty obecnie system możesz wybrać realizowany od klasy drugiej trzeci przedmiot rozszerzony spośród takich, jak: matematyka, język angielski, fizyka, informatyka, geografia, zatem sam masz możliwość zaprojektować sobie ścieżkę kształcenia według Twoich zainteresowań, potrzeb i predyspozycji.

Na tych kierunkach rzetelnie i skutecznie przygotujemy Cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego, który sam sobie wybierzesz z oferty.

Gwarantujemy skuteczne i rzetelne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym, o czym świadczą dotychczasowe wyniki matur.
Wejdź na stronę i  zobacz: http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Jeśli więc zdecydujesz się na wybór klasy promedycznej w naszej szkole, możesz w przyszłości zostać studentem akademii medycznych na kierunkach takich jak kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, fizjoterapia, weterynaria, psychologia, biotechnologia, nanotechnologia, ratownictwo medyczne, analityka lub inżynieria medyczna, kosmetologia, dietetyka lub uniwersytetów na kierunkach: biologia, chemia, itp. Ponadto, dzięki możliwości wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego masz możliwość podjęcia z powodzeniem również studiów na kierunkach technicznych.

Do Twojej dyspozycji , jako ucznia jednej z tych klas pozostają w pełni wyposażone klasopracownie:
biologiczne i chemiczne – z odrębnymi salami do przeprowadzania zajęć doświadczalnych.

Zajęcia w laboratorium chemicznym. Zajęcia w laboratorium chemicznym.

Jako przyszły uczeń klasy  D, E lub G  z pewnością będziesz miał okazję uczestniczyć:

 • w zajęciach kółka przedmiotowego z biologii lub chemii ( dla pasjonatów) i uczestniczyć w Olimpiadzie Biologicznej, Chemicznej, Ekologicznej, O Żywieniu i Żywności
 • realizować dodatkowe godziny przedmiotów kierunkowych w ramach GDD
 • w zajęciach laboratoryjnych z chemii organizowanych na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej;
 • w wykładach (wraz z pokazami) z chemii prowadzonych przez dr Zbigniewa Szydło pracownika renomowanej Highgate School London
 • w warsztatach ekologicznych w ramach współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie
 • w warsztatach biotechnologicznych w ramach współpracy z WSIiZ w Rzeszowie
 • w zajęciach roku zerowego AGH z matematyki i chemii w kl. IV -tej , które dają możliwość doskonałego przygotowania do matury z tych przedmiotów (dla chętnych).
 • dla klasy lub fakultetu dodatkowe godziny z przedmiotów kierunkowych w kl. III  i/lub  IV -tej z godzin GDD

Pokazy doświadczeń chemicznych wykonanych przez dr Zbigniewa Szydło w X  2019 r.I d – jako Minionki na Otrzęsinach 2021


I e – w baśni o Królewnie Śnieżce ( Otrzęsiny 2021)

Jeśli więc tylko nie masz uczulenia na LATEX ( haha!) nie zastanawiaj się dłużej
i zostań kopernikańskim “promedem”.

F - KLASA TECHNICZNO-EKONOMICZNA

F – KLASA TECHNICZNO-EKONOMICZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe: matematyka,  j. angielski
Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:
biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia

Drugi język obcy do wyboru:  j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski,

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz
 geografia lub chemia lub fizyka 

Do wyboru klasy F zachęcamy wszystkich tych Kandydatów, którzy  lubią przedmioty ścisłe i przyrodnicze, w szczególności matematykę, geografię i nauki o ziemi. Ze względu na przyjęty od roku 2019 system wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego, jest odpowiednia również dla uczniów, których interesują zagadnienia społeczno-gospodarcze i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem świata finansów oraz zawody techniczne.  W naszym zamierzeniu klasa F to klasa przyszłych ekonomistów!   Dlatego jest tu szeroki  wybór 2-go języka obcego!

Na tym profilu przygotujemy Cię gruntownie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
z matematyki, języka  angielskiego  oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego, który wybierzesz na fakultecie.

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do matury rozszerzonej! Wejdź na stronę i zobacz wyniki matur w I LO:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury.

Jeśli wybierzesz tę klasę, profil ten zapewni Ci bardzo szerokie spektrum kierunków studiów, na które możesz w przyszłości aplikować: od kierunków ekonomicznych takich, jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, controling ,analityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze, poprzez kierunki bardziej techniczne tj. geodezja, kartografia, geologia, geofizyka, geoinżynieria, odnawialne źródła energii a także kierunki politechniczne ( jak w kl. B i C) m.in. budownictwo i architektura,  aż po kierunki niestandardowe, jak np. meteorologia, turystyka a nawet z powodzeniem filologie obce itp.

Dlatego absolwenci tego kierunku najczęściej są studentami SGH, Uniwersytetów Ekonomicznych, AGH, politechnik a także uniwersyteckich kierunków filologicznych.  

Jeśli lubisz matematykę i jesteś ciekawy świata to jest to odpowiednia klasa dla Ciebie.

Ponadto, w klasie F proponujemy Ci  międzyoddziałowe zajęcia dla młodych przedsiębiorców ( w ramach bardzo prężnie działającego szkolnego miniprzedsiębiorstwa)  oraz zajęcia Business English.

Mocnym atutem tej klasy jest rozszerzony język angielski co daje perspektywy gruntownego przygotowania do podjęcia studiów ekonomicznych lub z zakresu obcych filologii. A może spełnią się Twoje marzenia o podróżach i zawodzie przewodnika?


Nasi uczniowie w Grecji w ramach projektu “The Voice of Erasmus”

Szczególnie aktywni i zainteresowani uczniowie mogą spróbować swoich sił , startując w Olimpiadzie Geograficznej , Olimpiadzie Przedsiębiorczości oraz Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Proponujemy dla klasy lub na fakultecie – dodatkowe godziny z przedmiotów kierunkowych w kl. III/IV  z godzin GDD

Jeśli wybierzesz ten profil, będziesz również mógł  podobnie jak Twoi koledzy z klas B i C korzystać z oferty zajęć roku zerowego AGH z matematyki, chemii ( w kl. IV -tej)  oraz startować w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki lub geografii.
Atmosfera w klasie murowana. Zobacz sam…

Klasa I F zwyciężyła rywalizację w  Otrzęsinach 2018.

I f  – w świecie Myszki Miki ( Otrzęsiny 2021)

Znamy już  terminy rekrutacji do LO.
Są dostępne w zakładce Rekrutacja/Dokumenty.

Przypominamy, że  w rekrutacji do klasy dwujęzycznej ( wybranej na którejkolwiek preferencji)  obowiązuje  test kompetencji językowych (  j. angielskiego z elementami gramatyki polskiej).  
Test ten u nas w szkole trwa 45 minut i trzeba go zaliczyć na minimum 30% ( tj. 15 pkt/50 pkt).

I termin testu kompetencji językowych –  12 czerwca 2023 , godz. 15.00 ( budynek szkoły)
II termin testu kompetencji językowych – 26 czerwca 2023, godz. 10.00 (budynek szkoły)

Chcemy uspokoić wszystkich Kandydatów, że test ten nigdy nie był żadną barierą dla uczniów i dotąd zaliczył go każdy Kandydat.
Poniżej prezentujemy dwa przykładowe testy próbne wraz z kluczem odpowiedzi:

próbny test kompetencji językowych – I

próbny test kompetencji językowych – II

KLUCZ PRÓBNEGO TESTU KOMPETENCJI -I

KLUCZ PRÓBNEGO TESTU KOMPETENCJI – II

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Serdecznie zapraszamy do kontaktu ze szkołą. 
Tel. 13 43 204 50,  p. Edyta Zając  lub wicedyrektor Ewa Jaklewicz, tel 887 556 678

Postaramy się udzielić Państwu wszelkich informacji i odpowiedzieć na każde pytanie.

 

Zapraszamy Kandydatów do Szkoły i ich Rodziców na

Dni Otwarte I LO* – 13, 14 kwietnia 2023,
godz. 17.00
w budynku szkoły.
*Ze względu na zaplanowany program imprezy, prowadzimy zapisy Gości na stronie szkoły w specjalnym formularzu.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły! Będzie to wspaniała okazja , aby spotkać się z naszymi uczniami oraz poznać naszych nauczycieli. 

Koniecznie przybywajcie!

Szukaj nas na facebooku I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie

 

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji będą zamieszczane w zakładce
Rekrutacja/ Dokumenty.

 

                                                                             ******************************************************

 

Poniżej prezentujemy  film promocyjny pt. “Dzień Otwarty I LO 2021” , który mocno oddaje atmosferę szkoły i przybliża jej ofertę.  UWAGA! Podane daty i wymagane przedmioty oraz oferta drugich języków – nie są już aktualne! Zapraszamy do obejrzenia: