Niezwykły Gość w “Koperniku” – Pani Teresa Bugajska

   23 listopada 2022 r. odbyło się w naszej szkole niecodzienne spotkanie  ze świadkiem historii Panią Teresą Bugajską, rocznik 1936.

 Uczniowie  klas humanistycznych  / IVA , III A / mogli wysłuchać osobistych wspomnień  z czasów II wojny światowej.
Pani Teresa urodziła się  w II Rzeczpospolitej  na Kresach w Borysławiu, uważanym za stolicę polskiej nafty, gdzie jej ojciec, był zatrudniony w kopalni. We wrześniu 1939 r. wraz z wkroczeniem najpierw wojsk niemieckich a następnie wojsk radzieckich dotychczasowy  świat legł w gruzach. Polska znalazła się pod  niemiecką i sowiecka okupacją. Borysław znalazł się pod okupacją radziecką i zgodnie z polityką  ZSRS rozpoczął się proces sowietyzacji Kresów. Ojciec Pani Teresy po kampanii polskiej trafił na Bliski Wschód do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich gen. S. Kopańskiego  a następnie do II Korpusu Polskiego gen. W. Andersa i uczestniczył w obronie Tobruku, i w bitwie o Monte Cassino.

 Natomiast czteroletnia Teresa z mamą zostały w kwietniu 1940 r. wywiezione wraz z innymi Polakami z Kresów do Kazachstanu, gdzie przebywały aż do 1944 r. Była to druga z czterech deportacji z ziem polskich przeprowadzona przez Rosjan.

Pani Teresa opowiadała o swoich dramatycznych przeżyciach. Najpierw trudy prawie trzytygodniowej  podróży w bydlęcych wagonach, następnie trudne warunki życia, głód, choroby i praca w kołchozie we wsi Żarkul. Ale i dziecku i  mamie udało się przetrwać ten czas i powrócić na teren nowej Polski już w maju 1945 r.  Znalazły się w Krośnie, ponieważ mieszkała tutaj część jej rodziny. Wkrótce z Anglii powrócił ojciec pani Teresy. Rodzina na wyobrażała sobie życia poza Polską, pomimo przejęcia władzy przez komunistów.

To w Krośnie  dopiero 9-letnia Teresa zaczęła chodzić do szkoły  podstawowej a następnie kontynuowała naukę w naszej szkole – czyli w Liceum Ogólnokształcącym w klasie żeńskiej, której wychowawczynią byłą Alicja Hozer. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1954 r. studiowała w Krakowie na Politechnice.

To było wzruszające spotkanie. Pani Teresa  w sposób wyjątkowo interesujący opowiadała o trudnym dzieciństwie w czasach wojny. Pomimo traumatycznych przeżyć pozostała osobą otwartą, pogodną i silną. Może być inspiracją.

 Pani Teresa Bugajska była  członkinią  Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej.

Dziękujemy  za spotkanie.

W szkolnej bibliotece jest publikacja: Wspomnienia z młodości, gdzie m.in. znajdują się wspomnienia naszego gościa. Zachęcamy do przeczytania.

Organizatorkami spotkania były prof. Ewa Jaklewicz i prof. Beata Wygonik-Wronka.

Opisała prof. Beata Wygonik-Wronka.