Nasz “Kopernik” niezmiennie wśród najlepszych liceów w Polsce.

 Z radością i dumą przyjęliśmy informację o wysokiej pozycji I Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie w prestiżowym rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących  w Polsce, opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” w dniu 12 stycznia br.

     W tym roku „Kopernik” uplasował się na wysokim 45-tym miejscu w Polsce.
To awans o 14 pozycji w górę.  Warto podkreślić, że na miejsce w rankingu mają wpływ osiągnięcia olimpijskie  (waga 25%) oraz wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych ( waga 30%) i przedmiotów dodatkowych (rozszerzonych)(waga 45%), osiągnięte przez maturzystów w roku szkolnym 2021/2022.

        W obu tych kategoriach szkoła osiągnęła wysokie wyniki i zajęła  w rankingu olimpijskim  31- wsze  miejsce w Polsce, a w rankingu maturalnym   50-te miejsce w Polsce ( awans o 19 pozycji).
Dla podkreślenia stale wysokiej pozycji szkoły w skali krajowej, warto zauważyć, że przy tworzeniu rankingu brano pod uwagę  2200 liceów w Polsce, z czego 1000 znalazło się w rankingu.

Nasza Szkoła jest cały czas w ścisłej czołówce szkół  w Polsce o najwyższym poziomie nauczania, co daje jej corocznie tytuł „Złotej Szkoły”, której symbolem jest złota tarcza.

Dla wyjaśnienia: Tytuł „Złotej Szkoły” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 1-200 w rankingu ogólnopolskim, tytuł „Srebrnej szkoły” – liceom, które zajęły miejsca  201-500 ,a tytuł „Brązowej” – miejsca 501 – 1000).

       Powodem do dumy jest również fakt, że w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących województwa podkarpackiegoI Liceum im. M. Kopernika w Krośnie  utrzymuje niezmiennie  2-gą lokatę,  ustępując w tym roku tylko I Społecznemu LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Ten wspaniały wynik szkoły jest zasługą wspólnej wytężonej pracy uczniów i absolwentów rocznika 2022 oraz nauczycieli krośnieńskiego „Kopernika”, którzy w  sposób profesjonalny, skuteczny i ofiarny pracują z młodzieżą.

Kilka słów o Rankingu dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i ich Rodziców.

Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce. Umożliwia porównywanie szkół, sprawdzanie ich mocnych i słabszych stron, wyników na tle konkurencji. 

Liceum lub technikum to szkoła, która w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest dobra – wpaja wartości, otwiera umysł, zapewnia udany start w dorosłe życie.

Ranking Perspektyw pokazuje te polskie szkoły ponadpodstawowe, które robią to najlepiej.   Pokazuje szkoły, w których warto się uczyć. I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów czy najlepszych techników, które honorowane są podczas gali rankingu. Z opublikowanych tabel, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej w zestawieniu

Dlatego wspomniany Ranking stanowi ważny punkt odniesienia dla rodziców, młodzieży i nauczycieli polskich szkół, a jego wyniki mają ogromny wpływ na decyzje dziesiątków tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły.

                                                                    zebrała wicedyrektor I LO  Ewa Jaklewicz

Poniżej, dla zainteresowanych,  zamieszczamy linki do poszczególnych rankingów:

Ranking liceów ogólnokształcących 2023

Ranking liceów województwa podkarpackiego 2023