Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Dzień ten obchodzony jest 21 marca, a ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku.  Jest to rocznica dnia w którym doprowadzono do masakry w Sharpeville w 1960 roku (RPA).

W pokojowej demonstracji przeciwko “przepisom przepustkowym” apartheidu policjanci zastrzelili 69 osób, które brały w niej udział.

W tym roku nasza szkoła została zaproszona przez miasto partnerskie Marl (Niemcy)do obchodów rocznicy tego dnia. Zadaniem naszych uczniów było stworzenie tekturowych postaci, które prezentują postawę walki z rasizmem. Postacie te zostaną zaprezentowane w miejscu publicznym w Marl od 14 do 27 marca, razem z wieloma innymi pracami.

Postacie przygotowała klasa 1c pod opieką pani profesor Elżbiety Bryneckiej oraz pani profesor Moniki Zając.
Na zdjęciu w zastępstwie widzimy klasę 1d prezentującą wykonane postacie,
ponieważ klasa I c  przebywała na nauczaniu zdalnym.

Notatkę sporządziła prof.   Monika Zając

Dziękujemy klasie I c wraz z opiekunkami za reprezentowanie naszego liceum i włączenie się w tę szlachetną akcję.