Licealiści

 

1)  Zmiany w statucie dot. stroju i wyglądu ucznia po Radzie Szkoły

2) WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO LO 2017-2018

3) Program rządowy  “Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017-18  dla uczniów niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania :

Informacja wyprawka szkolna 2017

pismo termin składania wniosków

     oświadczenie o zakupie podręczników

potwierdzenie zakupu

wniosek wyprawka szkolna 2017

Program Wyprawka szkolna 2017

Rozporządzenie

Zarządzenie

4) Motywacyjny Program Stypendialny Miasta Krosna:

Wnioski składamy do 11 IX 2017 r. w sekretariacie szkoły ( uwagi o załącznikach czytaj w zakładce ZASTĘPSTWA).

 

5)  Miejski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych,
       dla których organem prowadzącym jest miasto Krosno  (czyli  dofinansowanie biletów miesięcznych)

       Regulamin programu

       wniosek o dofinansowanie

       deklaracja woli          

       Druki wniosków oraz deklaracji woli są również do odebrania w sekretariacie szkoły lub w pokoju 109.

       Uwaga!  Zmiany w uchwale Rady Miasta dotyczącej  refundacji biletów miesięcznych:

       Zmiany w uchwale dot. biletów miesięcznych

        Tekst uchwały ze zmianami