Lekcje w środę i czwartek

W związku z maturą próbną z j. angielskiego w środę i czwartek, 28 i 29 listopada, będzie zmieniony harmonogram zajęć.

ŚRODA

Klasy I-II przychodzą na lekcję 4, z wyjątkiem kl. I b gimnazjum, która zaczyna zajęcia od lekcji 3 ( fizyka w sali 010).

Klasy III piszą maturę – poziom podstawowy – od godz. 8.00 do 10.00, wg poniższego rozkładu:

sala

Liczba osób / klasy

0soby nadzorujące

001 – MSG 34 osoby   III b
  1. A. Bysiewicz,
  2. E. Karwat
101 25   III f (nr 1-25)
  1. A. Lipińska,
  2. G. Depczyński
102 20   III f -8 (nr 26-33) III g – 12 (nr 1-12)       K. Deptuch,      G. Żywiec
104 21   III g (nr 13-33)       G. Dynowska-Trybus      K. Nalborski
120 20   III e (nr 17-36)       P. Fałat-Kosiek      A. Piotrowski
201 25   III c (nr 1-25)       M. Fundakowska      M. Podyma
202 24   III a – 17 (nr 2-18) III c – 7 (nr 26-32)
  1. A. Gałowicz
  2. I. Stankiewicz
204 18   III a – 13 (nr 19-31) III d – 5 (nr 30-34)      E. Gurgacz     W. Rajchel
206 24   III d (nr 1-25)      K. Sitek-Guzik     A. Ruszała
207 35   III i      M. Pudło     P. Habrat
208 18   III d – 4 (nr 26-29) III h – 14 (nr 1-14)      E. Jaklewicz   M. Walciszek
210 16   III h (nr 15-30)      E. Zygarowicz     B. Latkiewicz
211 15   III e (nr 1-16)      E. Wierdak-Dymel     B. Wygonik-Wronka

Rezerwa: J. Minorowicz

Od lekcji 4 zajęcia odbywają się normalnie dla wszystkich klas (I – III) od 4-tej lekcji wg podziału godzin

CZWARTEK

Lekcje odbywają się normalnie (będą tylko zamiany sal) dla klas I i II  oraz klas III promedycznych (III d, e, i).

Matura próbna – poziom rozszerzony – wg rozkładu:

Cz. I – godz. 11.40 – 13.40     Cz. II – godz. 13.55 – 15.05

sala

Liczba osób / klasy

0soby nadzorujące

001 – MSG 33   III b + III d      K. Wilk,     P. Zygarowicz
101 18   III f – 7 (nr 27-33) III h – 5 (nr 26-30) III i – 6     M. Wyżkiewicz    E. Gurgacz (l. 5-6)
201 25   III f (nr 1-26)      M. Stefańska     K. Marosz-Majewska
202 27   III g      M. Borek     G. Depczyński  (l.7)
204 18   III a      M. Plinkiewicz      B. Wygonik-Wronka
206 24   III h (nr 1-25)      M. Kubal    J. Pająk
207 35   III c + III e      U. Jucha   M. Krukar (l.6)

Rezerwa:  M. Czudec, R. Wajda

Klasy III a, b, c, f, g, h  mają cztery pierwsze lekcje, potem piszą maturę próbną. Osoby  z tych klas, które nie piszą matury próbnej, mogą iść do domu po lekcji 4-tej.