„Kto odkrył tlen?” – wykład profesora Zbigniewa Szydło.

W październiku 2016 roku „kopernikańskie mury” gościły wybitnego nauczyciela i popularyzatora chemii, profesora Zbigniewa Szydło. Profesor jest długoletnim pracownikiem renomowanej szkoły Highgate School w Londynie.

Wizytę tak znamienitego gościa zawdzięczamy temu, że ojciec profesora Szydło uczęszczał do naszej szkoły w latach 1933-1938. Podczas swojej wizyty profesor wygłosił krótki wykład pt. „Kto odkrył tlen?”. Wystąpienie wywarło duże wrażenie na młodzieży uczestniczącej w wykładzie. Świadczą o tym wspomnienia, relacje i pytania uczniów o możliwość kolejnej wizyty profesora, które nie milkły w kolejnych dniach po spotkaniu.

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkanie z Profesorem Szydło.