„Kopernik” ponownie wśród najlepszych w Polsce.

9 stycznia bieżącego roku już po raz kolejny został opublikowany przez miesięcznik „Perspektywy”  Ranking Najlepszych Liceów Ogólnokształcących i Techników w Polsce, w którym  kolejny już raz wysoką pozycję odnotowało   I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie, uzyskując ponownie  tytuł „Złotej Szkoły”.  Nasza Szkoła jest cały czas w ścisłej czołówce szkół  w Polsce o najwyższym poziomie nauczania.

       W tym roku „Kopernik” uplasował się na wysokim 52-mym miejscu w Polsce.  

       Warto podkreślić, że na miejsce w rankingu mają wpływ osiągnięcia olimpijskie  (waga 25%) oraz wyniki egzaminów maturalnych (waga75%) z roku poprzedniego.

       Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.

        W obu tych kategoriach szkoła osiągnęła wysokie wyniki  i  zajęła  w rankingu olimpijskim  21-wsze  miejsce w Polsce (awans  o 6 miejsc),
a w rankingu maturalnym   74-te miejsce w Polsce.

        Dla podkreślenia wysokiej pozycji szkoły  warto zauważyć, że przy tworzeniu rankingu brano w tegorocznej edycji pod uwagę 20 85 liceów w Polsce, z czego 1000 znalazło się w rankingu. (Dla wyjaśnienia: Tytuł „Złotej Szkoły” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 1-200 w rankingu ogólnopolskim, tytuł „Srebrnej szkoły” – liceom, które zajęły miejsca  201-500 ,a tytuł „Brązowej” – miejsca 501 – 1000).

       Powodem do dumy jest fakt, że w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących województwa podkarpackiego,  I Liceum im. M. Kopernika w Krośnie   zajęło w tym roku  2-gą lokatę, awansując z trzeciego miejsca i ustępując tylko Liceum Ogólnokształcącemu Sióstr Prezentek w Rzeszowie.

Ten wspaniały wynik szkoły jest zasługą wspólnej wytężonej pracy uczniów i nauczycieli krośnieńskiego „Kopernika”, którzy w  sposób profesjonalny, skuteczny i ofiarny pracują z młodzieżą.