Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych -II termin -27 lipca 2020 r.

 Niniejszym, podajemy do wiadomości listę Kandydatów do oddziału dwujęzycznego I A , którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych po II terminie sprawdzianu tj. 27 lipca 2020 r. o godz. 12.00.  Próg zaliczeniowy wynosił  30% punktów czyli 15 pkt na sprawdzianie.

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych II termin 27 lipca 2020 r.

                                                                                                             Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej I LO