Klasyfikacja śródroczna – najważniejsze terminy

Wkrótce klasyfikacja śródroczna.  Przypominamy terminy:

    do 19 XII 2019 (czwartek) — wystawienie ocen przewidywanych z  przedmiotów i z zachowania
    do 3 I 2020 ( piątek)  —  wystawienie ocen śródrocznych

     7 I 2020 (wtorek)– konferencja klasyfikacyjna klas pierwszych LO
     8 I 2020 (środa) – konferencja klasyfikacyjna klas II i III LO

     9 stycznia 2020 (czwartek) —  spotkania z rodzicami, podsumowujące I półrocze

     10 stycznia –koniec I półrocza.