Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie dla naszych licealistów – nowa inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego dedykowana miłośnikom nauk ścisłych

4 listopada odbyły się w Krakowie na Uniwersytecie  Jagiellońskim inauguracyjne zajęcia w ramach Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, biorących udział w Olimpiadzie Matematycznej i Informatycznej.

Kopernik również został objęty tą nową inicjatywą i na mocy podpisanego z Uniwersytetem Jagiellońskim porozumienia powstał  w szkole fakultet obejmujący dwunastu uczniów z klas I, II i III b , który regularnie raz w miesiącu będzie brał udział w zajęciach z matematyki, algorytmiki i programowania.

Pierwsze spotkanie z informatyki dotyczyło m. in. zadań rozwiązywanych  w warunkach zbliżonych do olimpijskich, problemy dotyczyły algorytmów dynamicznych i grafowych.  W ramach abstraktów matematycznych uczniowie zajmowali sie teorią Ramseya i jej powiązaniami m. in. z układami dynamicznymi,zostali również zapoznani z kilkoma niedawno uzyskanymi nowymi rezultatami.


Od lewej: Wojciech Kosztyła (III B), Dominik Bysiewicz (I B), Mateusz Winiarski (I B), Paweł Sajdak (I B), Izabela Znój (II B), Krzysztof Skomiał (III B), Anna Nosek (III B), Mateusz Biesiadowski (III B), Anna Kalisz (III B), Marcin Hawryluk (II B), Rafał Kilar (III B) i Grzegorz Legęza (II B).