Statuetka “Złoty Prym” dla Kopernika

W dniu 12 X 2018 r. z wielką radością przyjęliśmy informację, że I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie  zostało uhonorowane  prestiżową nagrodą „Złotego Pryma” przyznawaną corocznie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty szkołom województwa podkarpackiego wyłonionym w drodze konkursu.

Jesteśmy zaszczyceni, że w II edycji konkursu statuetka „Złotego Pryma” została przyznana właśnie naszej szkole. Tak duże wyróżnienie ze strony organu nadzorującego jest nie tylko powodem do dumy, ale czynnikiem motywującym dyrekcję, nauczycieli i uczniów do ponoszenia coraz większych wysiłków na rzecz rozwoju szkoły.