Informacja dla uczniów liceum i 3 klas gimnazjum w sprawie stypendiów unijnych na rok szkolny 2018/2019

Bardzo prosimy wszystkich rodziców oraz uczniów o szczegółowe zapoznanie się w szczególności z :

  1. Regulaminem przyznawania stypendiów unijnych – kształcenie ogólne. (otwórz)
  2. Wytycznymi dotyczącymi ustalenia średniego miesięcznego dochodu netto w rodzinie. (otwórz)
  3. Zasadami udzielania stypendiów.(otwórz)
  4. Strona WWW stypendiów (dostępne są wszelkie informacje
    nt. stypendium unijnego) https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2

Uczniowie chcący ubiegać się o stypendium unijne po zapoznaniu się z regulaminem stypendium, proszeni są o zgłoszenie się do pokoju 109 (administracja szkoły) w nieprzekraczalnych terminie do 14 września 2018 r. do godziny 15.00.