UWAGA! KONKURS HUMANISTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS III GIM I KL. VIII SP ANTYK – OD SŁOWA DO DZIEŁA

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza chętnych gimnazjalistów oraz ósmoklasistów do wzięcia udziału w IV edycji Powiatowego Konkursu Humanistycznego:

 Antyk – od słowa do dzieła

         Konkurs ma charakter interdyscyplinarny (antyczna literatura, sztuka, filozofia) i promuje szerokie zainteresowania humanistyczne wśród młodzieży.

         Prosimy o zgłoszenie uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie do dnia 20. 05. 2019 r. telefonicznie, lub na adres e – mailowy szkoły  lo1krosno@lo1krosno.info.pl  lub listownie (z dopiskiem: Antyk – od słowa do dzieła – Konkurs Humanistyczny) na adres:
I LO im. Mikołaja Kopernika, ul. Piotra Skargi 2,  38 – 400 Krosno.

         I etap Konkursu (szkolny) odbędzie się 23. 05. 2019 r. w szkołach macierzystych. Materiały zostaną dostarczone  drogą mailową przez Organizatora.

         II etap Konkursu (finał) odbędzie się 04. 06. 2019 r. o godzinie 9.00 w I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

          Regulamin Konkursu znajduje się na stronie: www.lo1krosno.info.pl
(zakładka Nasze Konkursy).

                                                                                                               Organizator