I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie od 2012 współpracuje z Fundacją EFC, dzięki której ósmoklasiści planujący naukę w naszym liceum mogą się starać o stypendium na cały okres nauki.

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie od 2012 współpracuje z Fundacją EFC, dzięki której ósmoklasiści planujący naukę w naszym liceum mogą się starać o stypendium na cały okres nauki.

Konrad Rajchel jest absolwentem Horyzontów i maturzystą  z 2020 r., a obecnie studentem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pochodzi z małej miejscowości Czaszyn w Bieszczadach. O stypendium dowiedziałem się otrzymując list od Fundacji w gimnazjum. Z lekkim przymrużeniem oka przeczytałem ulotkę, na której wypisane były wszystkie superlatywy stypendium. Myślałem sobie: „na pewno gdzieś w tym wszystkim musi być jakiś haczyk. Przecież nie otrzymałbym tak wielu rzeczy bez prawie żadnych zobowiązań, poza utrzymywaniem dobrej średniej ocen. „Jednak okazało się inaczej, a decyzja o zaaplikowaniu była jedną z najlepszych w moim życiu! Stypendium umożliwiło mi rozwinąć skrzydła. Nauka w topowym liceum pozwoliła mi świetnie zdać maturę i wybierać wśród uczelni. Wysoki poziom w liceum jak i mieszkanie z dala od domu sprawiły, że nie odczułem tzw. przeskoku między liceum a studiami.
Stypendyści Horyzontów trafiają w środowisko osób chcących się rozwijać, poznawać ludzi i świat. Obok kwestii finansowych uznają to za największy plus programu. – Program pozwolił mi nawiązać znajomości wśród krośnieńskich stypendystów, które mimo zakończenia nauki w liceum trwają nadal. Rozbudziłem swoją pasję do podróży, zwiedziłem sporo krajów Europy, brałem udział w wymianie uczniowskiej czy programie Erasmus+. Obecnie jestem współorganizatorem Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego działając w Studenckim Kole Naukowym Spraw Zagranicznych. Działam też charytatywnie, prowadząc zajęcia w ramach programu Projektor. W przyszłości w planach mam karierę finansisty lub ekonomisty, czas pokaże. Planuję też semestr zagranicą w ramach programu Erasmus oraz być może studia magisterskie na zagranicznej uczelni. Do spełniania swoim marzeń jest prosta droga! Drogi ósmoklasisto, już dziś aplikuj o stypendium Horyzonty!

Fundacja EFC i Fundacja Rodziny Staraków finansują przez cały okres nauki w szkole średniej zakwaterowanie i wyżywienie w Krośnie. Stypendium pokrywa koszt wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej. Dla stypendystów organizowane i finansowane są wyjazdy na wakacje i ferie, jak również nauka języków obcych i egzaminy na certyfikaty językowe. Fundatorzy zapewniają opiekę wykwalifikowanych koordynatorów oraz indywidualne wsparcie w rozwoju zainteresowań. 

 

Nabór do programu stypendialnego Horyzonty odbywa się co roku, na przełomie lutego i marca. Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.efc.edu.pl. Można również bezpośrednio porozmawiać z koordynatorką na Podkarpaciu, Marią Starzewską, tel. 881 775 252, mstarzewska@efc.edu.pl.

Fundacja EFC od 11 lat wspiera dzieci, młodzież i nauczycieli w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacnia szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju. Promuje postawy zaangażowania społecznego i filantropii. To jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce. Utworzona przez polskiego biznesmena  i filantropa – Andrzeja Czerneckiego, obecnie zarządzana jest przez jego synów – Igora i Andrzeja Czerneckich.  

Fundacja Rodziny Staraków zainaugurowała swoją działalność w 2008 roku, jej fundatorem jest Jerzy Starak. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie młodych, zdolnych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich pasji i pomysłów na życie. 

Do tej pory Program Stypendialny Horyzonty wsparł edukację blisko 800 uczniów. Obecnie 200 stypendystów uczy się w 19 szkołach średnich w całej Polsce.

Program realizowany jest mimo sytuacji epidemiologicznej. Nasi stypendyści co prawda nie mieszkają obecnie w bursach, jednak nadal pozostają pod opieką swoich koordynatorów, wspieramy ich w nauce, organizujemy dla nich ciekawe warsztaty i zajęcia w formie on-line. Mimo trudnej sytuacji społeczność stypendystów i absolwentów programu jest zżyta i pozostaje w bliskim kontakcie. Młodzież zapewnia sobie wzajemne wsparcie, np. absolwenci Horyzontów prowadzą zajęcia dokształcające dla stypendystów, pomagają w przygotowaniach do matury, są bezpośrednim źródłem informacji o uczelniach wyższych.