Potwierdzanie woli uczęszczania do I LO i przyjmowanie oryginałów dokumentów

Drodzy Kandydaci.

W dniu 22 lipca o godz. 10.00  nastąpi oficjalne ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do I LO im. M. Kopernika w Krośnie oraz przesuniętych do innych szkół. Listy będą dostępne w budynku szkoły na parterze obok sali 006.

Następnie w dniach od 23 lipca  do 30 lipca 2021  w godz. 8.00 – 15.00 każdy zakwalifikowany Kandydat musi dostarczyć do szkoły oryginały świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia OKE z egzaminu (o ile wcześniej ich nie złożył).  Ponadto powinien (wraz z rodzicem) potwierdzić wolę uczęszczania do I LO ( druk w szkole na miejscu) oraz zadeklarować wybór II języka obcego nowożytnego na I i II preferencji ( druk na miejscu w szkole). Opis wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się w poniższym harmonogramie. 

Potwierdzanie woli i przyjmowanie oryginałów dokumentów-harmonogram szkolny

Kandydaci niezakwalifikowani/przesunięci do innych szkół mogą wybrać dokumenty w pokoju 109 ( I piętro).

Serdecznie zapraszamy.  W razie pytań prosimy o kontakt ze szkołą telefonicznie ( tel. 13 43 204 50) lub mailowo.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej